Informační okénko ze ZUŠZačátek školního roku je velkou informační smrští pro děti, rodiče i učitele. My učitelé skládáme rozvrhy jako puzzle o tisíci dílků. Snažíme se zakomponovat odjezdy a příjezdy autobusů, návaznosti na fotbal nejstaršího sourozence atd., a do toho odpovídáme na otázky, které se týkají vývoje, situace a přijetí či nepřijetí ke studiu na naší škole. I z těchto důvodů o této situaci informuji takto uceleně a veřejně :-).

V červnu přišlo do základní umělecké školy k zápisu opět enormní množství dětí, v prvním zářijovém týdnu se uskutečnily hojně navštívené dodatečné přijímací zkoušky. Celkově se dostavilo přes sto nových uchazečů o hudební obor a přes šedesát dětí o obory ostatní. Těší nás, že zájem o umělecké vzdělávání je konstantně velmi vysoký, přesto škola momentálně nemůže uspokojit poptávku z kapacitních důvodů – ZUŠ Dobříš aktuálně disponuje 545 místy pro výuku uměleckých předmětů, a tento stav je prakticky stále naplněn. Není to problém nový, ale dlouhodobý, souvisí mimo jiné i s přílivem mladých rodin na Dobříšsko, a již několik let čeká na své řešení – respektive vyřešení.

Vzhledem k nedostatku prostor pro výuku jsme o letních prázdninách opakovaně podnikli kroky směřující k postupnému vyřešení této záležitosti. Díky vstřícnosti a za kooperace paní starostky Jany Vlnasové proběhlo několik společných setkání s panem ředitelem ZUŠ Janem Voděrou při hledání vhodných prostor pro naše potřeby. Z několika potencionálních nabídek pak vyvstala užší spolupráce se ZŠ Trnka a její paní ředitelkou Janou Derflovou, která vyšla ochotně vstříc naší poptávce. Kromě stávajících detašovaných pracovišť – ZŠ Lidická, Gymnázium Karla Čapka, Kulturní dům Dobříš, ZŠ Trnka – bude tedy v tomto školním roce 2019/2020 ZUŠ Dobříš v odpoledních hodinách využívat více z prostorů ZŠ Trnka. Zde bude probíhat výuka přípravné hudební výchovy, kytary, zobcové flétny, klavíru a violoncella. Věříme, že kooperace obou institucí bude probíhat k oboustranné spokojenosti.

Do blízkého budoucna pak hledíme s optimismem. Při společných jednáních a prohlídkách potencionálních prostor pro rozšíření výuky uměleckých oborů ZUŠ jsme si udělali představu, jaké možnosti se momentálně nabízejí. Věříme, že se podaří uskutečnit naši vizi vybudovat detašované pracoviště ucelenějšího charakteru, které se rýsuje jako vhodné v prostorách podkroví 4. MŠ. Tady by pak v budoucnu probíhala výuka akusticky vhodných oborů, především oboru výtvarného. I zde se setkáváme se vstřícností paní ředitelky Moniky Vaňkové, neboť součinnost obou institucí vnímáme jako zdravou a oboustranně vítanou do budoucna.

Tato varianta vyžaduje samozřejmě více času a úsilí; pro co nejlepší výsledek chceme být v úzkém kontaktu jak s vedením města a projektantem, tak s vedením MŠ, tak, aby stavební úpravy byly promyšleny účelně a vhodně. Věříme ale, že takto investovaný čas je dobrým vkladem do budoucnosti.

Lucie Tóth, ZUŠ Dobříš

Reklama

Předchozí článekPovinné čipování psů již od 1. ledna
Další článekNejstarší český maraton Praha – Dobříš se po 112 letech dočká dalšího pokračování