Přijímací zkoušky na Základní uměleckou školu Dobříš proběhnou v červnuDobříšská základní umělecká škola má za sebou více než sedmdesátiletou historii. Za tu dobu přivítala Základní umělecká škola Dobříš (ZUŠ Dobříš) již stovky žáků, kteří se zde naučili hrát na hudební nástroje, tančit nebo jakkoli jinak tvořit pod vedením opravdových odborníků a kvalifikovaných profesorů. V čele školy stojí ředitel Jan Voděra a mezi pedagogy jsou zde starší a zkušení profesoři, stejně jako mladí a nadšení učitelé. Pokud chcete vaše dítě také přihlásit do ZUŠ Dobříš, máte nyní šanci…

Přijímací zkoušky na ZUŠ Dobříš pro školní rok 2021/2022 proběhnou ve dnech 21.–25. 6. 2021
ZUŠ Dobříš nabízí tři základní obory – hudební, taneční a výtvarný, ve kterých jsou žáci rozděleni podle věku. Všichni zájemci o studium právě těchto oborů jsou nyní srdečně zváni k přijímacím zkouškám.

Hudební obor: přijímací zkoušky 21.–23. 6. 2021 v koncertním sále ZUŠ (1. patro vpravo).
V rámci hudebního oboru jsou na ZUŠ Dobříš vyučovány klávesové nástroje (klavír, elektrické klávesové nástroje a akordeon), strunné nástroje (housle, kytara klasická, elektrická kytara, basová kytara, kontrabas), dechové nástroje (zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon, trubka, tenor, pozoun, tuba), bicí nástroje, pěvecká hlasová výchova a také sborový zpěv.

Taneční obor: přijímací zkoušky 25. 6. 2021 v tanečním sále ZUŠ (přízemí vlevo).
Taneční obor se na ZUŠ Dobříš vyučuje od roku 1981. Je určen pro děti od 6 let a jeho žáci se účastní řady veřejných vystoupení. Pro příští školní rok navíc došlo k rozšíření prostor, po nezbytných úpravách se taneční obory ZUŠ Dobříš přestěhovaly do přízemí v budově po bývalé bance Moneta a mohou tím pádem nabírat do naplnění kapacity další nové zájemce.

Výtvarný obor: rodiče budou kontaktováni začátkem září učiteli výtvarného oboru.
Výtvarný obor na ZUŠ Dobříš má dvě základní formy studia. Tou první je kresba, malba, modelování a tou druhou je keramika.

Děti budou ke studiu na ZUŠ Dobříš přijímány na základě přihlášky a úspěšně vykonané přijímací zkoušky.
Přihláška a bližší informace jsou ke stažení na stránkách školy www.zusdobris.eu.

„Pro hladký průběh přijímacího řízení a včasného vytvoření harmonogramu prosíme o vyplnění a zaslání přihlášek v předstihu,“ zdůrazňuje ředitel ZUŠ Dobříš.

Vyplněné přihlášky můžete zaslat na adresu: Mírové náměstí 69, 263 01 Dobříš, nebo vhodit přímo do schránky ZUŠ, případně poslat na e-mail: zus.dobris@seznam.cz. Uzávěrka přihlášek bude 14. 6. 2021.

Jaké schopnosti jsou u dětí při přijímacích zkouškách sledovány, upřesňuje ředitel školy Jan Voděra: „U hudebních oborů je to v první řadě hudební sluch. Dítě by mělo umět zazpívat zahraný tón, rozlišit jeden a více tónů, rozeznat vyšší a nižší tón a tak dále. Součástí přijímaček je také zopakování rytmického úryvku a zpěv jednoduché lidové písně. Učitelé tanečního oboru pak zase sledují přirozenou pohyblivost a zkouší rytmická cvičení. U přijímání na výtvarné obory se zjišťuje schopnost prostorového, barevného a tvarového vnímání.“

Současné učitele a žáky ZUŠ Dobříš budete moci vidět na připravovaných červnových koncertech školy. „Na den dětí, tedy 1. června od 14 hodin, proběhne koncert před budovou školy v rámci celorepublikového projektu ZUŠ Open. Slavnostní absolventský koncert školy uspořádáme 10. 6. od 18 hodin, vzhledem k rozvolnění může proběhnout v zrcadlovém sále dobříšského zámku. Závěrečný koncert školy ke Dnům evropské hudby pak plánujeme na 24. 6. 2021 před budovou školy, opět od 14 hodin. Všechny potřebné informace pravidelně aktualizujeme na webových stránkách školy,“ upřesňuje ředitel ZUŠ Dobříš Jan Voděra.

Zpracovala DH

Reklama

Předchozí článekKultura – červen 2021
Další článekDobříšské listy – červen 2021