ZUŠ Dobříš: rozšíření výukových prostor v bývalé bance MONETAOd září 2021 začíná Základní umělecká škola Dobříš vyučovat taneční obor v nových prostorách bývalé banky MONETA na Mírovém náměstí čp. 230. K tomu, abychom mohli tyto prostory využívat k výuce, bylo nutné provést poměrně náročné rekonstrukční práce. Jedná se o bourání (odstranění) pancéřovaných místností, které tam vytvořila banka, dále vybudování dvou WC, podlahu bylo nutné zcela zrekonstruovat a opatřit speciálním povrchem (Broadway) nutným pro výuku tance. Další podmínkou je požadavek KHS vyřešit akustické vlastnosti sálu. To v současné době řešíme.

Do prostor bývalé MONETY jsme taktéž umístili nově vzniklý obor LDO (literárně dramatický). Toto využití jsme zvolili právě vyhodnocením prostorových možností této budovy, zajišťuje totiž lepší komfort pro výuku těchto oborů než stávající učebna v hlavní budově ZUŠ na Mírovém náměstí.

Určitou nevýhodou takto situované učebny je společný vchod i pro bankomat, který nadále používá i banka.

Další novinkou pro tento školní rok (2021/2022) je zřízení dalšího učebního oboru „multimediální tvorba“. K tomuto účelu byla vytvořena nová speciální učebna, která vznikla přepažením učebny A1 (bývalého tanečního sálu) a jejíž provoz si vyžádal další finanční náklady.
Všechny tyto aktivity byly zahájeny v měsíci červnu 2021 a předpokládáme, že se značným zpožděním budou ukončeny do poloviny měsíce října 2021. Ukončení jsme totiž plánovali na polovinu srpna 2021. Toto zpoždění má na svědomí neutěšená situace v dodavatelsko-odběratelských vztazích.

Jan Voděra, ředitel ZUŠ

Reklama

Předchozí článekKultura – říjen 2021
Další článekV Trnce odstartovaly školní rok adaptační výjezdy