Povinné čipování psů již od 1. ledna302/2017 k veterinárnímu zákonu 166/1999 Sb., která říká, že s účinností od 1. ledna roku 2020 bude na každého nenačipovaného psa nahlíženo jako na psa nenaočkovaného proti vzteklině, a to i v případě, když má tento pes v očkovacím průkazu záznam o provedeném očkování proti vzteklině. Výjimku tvoří psi označení čitelným tetováním před 3. červencem 2011.

Zastupitelstvem města Dobříše byla již 17. prosince 2015 schválena obecně závazná vyhláška č. 6/2015 s účinností od 1. července 2016, ve které je zakotvena povinnost chovatele psa nechat trvale označit elektronickým čipem psa staršího 3 měsíců chovaného na území města Dobříše.

Žádáme tímto všechny občany, kteří vlastní psa, mají ho zaevidovaného na MěÚ Dobříš a číslo čipu ještě nestihli nahlásit, aby tak učinili co nejdříve.

Děkujeme za pochopení.

Kateřina Vodrážková, referentka finančního odboru

Reklama

Předchozí článekParkomat na náměstí Svobody opět funguje
Další článekInformační okénko ze ZUŠ