A je hotovo!Loňský a letošní roky se nesly ve znamení dalších zásadních staveb v naší obci. Kabiny TJ byly svým charakterem vlastně snadné, i když i tady nastalo nespočet nečekaných komplikací. Ale stavělo se tzv. na zelené louce, jen bylo potřeba sem tam něco ubourat, podhrabat, prokopat a odstranit.
Ihned po úspěšné kolaudaci, která proběhla v pátek 27. 8. 2021, jsme pro veřejnost připravili slavnostní Den otevřených dveří a oficiální zahájení provozu.
Kabiny začaly s prvním zářijovým víkendem sloužit svému účelu. Přivítaly fotbalisty, kteří velkolepou výhrou 9:1 nad Boroticemi patřičně svérázně zahájili jejich provoz. Ani oddíl házené nezůstal pozadu a sezonu zahájil obrovským úspěchem starších žákyň, které vyhrály Mistrovství ČR. Hrálo se sice mimo Starou Huť, ale spojení tohoto úspěchu spolu s otevřením nových kabin se již nesmazatelně vepíše do starohuťské házenkářské historie.
Celkové náklady na výstavbu kabin činí bezmála 15 mil. Kč. Jedná se jak o investice do vlastní stavby a projektové části, tak také do vybavení kabin, terénních úprav kolem, bouracích prací části starých kabin a oplocení.
Obec žádala prostřednictvím Národní sportovní agentury o dotaci, prozatím nebylo v dané věci rozhodnuto.

O budově nové mateřské školy budeme hovořit spíše jako o areálu. Její výstavbou se naprosto změnil charakter pozemku a jeho okolí. Součástí výstavby byly i parkovací plochy, úprava zeleně, terénu. Dokončenou stavbu si mohli zájemci prohlédnout v rámci Dne otevřených dveří ještě před kolaudací. Zkušební provoz byl zahájen dva týdny před koncem prázdnin a kolaudace proběhla, jak jste byli informováni, 27. 8. 2021. Právě z důvodu dodržení hygienických podmínek se neuskutečnilo již veřejné zahájení provozu, ale pouze za účasti zastupitelů a zaměstnanců Základní školy a mateřské školy Stará Huť.
Náklady na stavbu činily 48 400 tis. Kč, z toho budou pokryty z dotace částkou 32 157 tis. Kč, a dále částečně z úvěru v předpokládané výši 7 mil. Kč a zbytek z vlastních zdrojů obce ve výši 9 243 tis. Kč.
Jakkoli to bylo pro tyto dva roky obrovské sousto, ne jen finanční, stále ještě zbyly prostředky a energie na úpravu povrchu účelové komunikace, která měla zajistit bezpečný a především schůdný okruh kolem obce. Jedná se o spojku mezi Památníkem Karla Čapka k lokalitě Nad Strží přes křižovatku u borovic. Záměr je poněkud narušen řidiči, kteří tuto opravu využívají ke zkrácení cesty na Budínek a do Rybníků. Z toho důvodu, jak jinak, musí přijít restrikce v podobě zákazu vjezdu. Bohužel… Sítě silnic tím směrem je dostatečná. Avšak jen proto, že někteří nedokážou respektovat také potřeby druhých, musíme volit toto plošné opatření. Věříme, že si tuto trasu oblíbíte ke svým procházkám, že ji ocení maminky s kočárky a cyklisté. Právě z toho důvodu není žádoucí, aby se stala pouze zkratkou pro osobní vozy. Děkujeme za pochopení.

O tom, že naše obec slouží i širokému okolí právě v těch nejméně očekávaných záležitostech, svědčí i několik případů, kdy k nám obyvatelé okolních obcí dojíždí odložit jak tříděný, tak třeba i bioodpad. Každá obec nabízí možnost odložení všeho druhu odpadu. Ale jen proto, že jsme tak říkajíc „při cestě“, není důvod, abychom se stali skládkou pro všechny projíždějící. Věřte, že máme svých odpadů až dost. Děkujeme za pochopení a dodržování stanovených pravidel. S tím dodržováním pravidel to platí i pro obyvatele Staré Huti trvale i přechodně žijící a návštěvníky dlouhodobé i dočasné.

Reklama

Předchozí článekObecní knihovna ve Staré Huti obdržela velmi pěkný knižní dar
Další článekNOVÝ SMĚR – ZPRAVODAJ OBCE STARÁ HUŤ