Společenská kronikaRozloučení s poděkováním

Dne 13. 5. 2021 jsme se rozloučili s naší drahou maminkou Alenou Horčičkovou (*1937).
Ráda bych touto cestou poděkovala dobříšské Pohřební službě René Vlček za zajištění pohřbu. Pomohli jste nám zvládnout nelehkou životní situaci, a to především díky milému, empatickému přístupu paní Martiny Kalbáčové. Děkuji.

Alena Kovaříková (rozená Horčičková), Dobříš


Vzpomínky

Dne 26. května 2021 tomu bylo již 20 let, kdy nás navždy opustila naše milovaná manželka, maminka, babička a sestra Maruška Paukertová. Se silnou vírou v srdci vždy pomáhala tam, kde bylo třeba, a rozdávala radost a lásku potřebným. Kdo jste ji znal, věnujte ji svou vzpomínku s námi.

Se stálou láskou vzpomíná manžel Vladimír,
dcera Štěpánka a Verunka s rodinami a sestra Ludmila s rodinou.

Dne 9. června 2021 uplyne 1 rok, kdy nás navždy opustil náš milovaný syn, otec a dědeček pan Zdeněk Peták z Dobříše, který by se letos 28. června dožil 65 let.

S láskou na něj stále vzpomíná celá rodina. Vy, kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi. Děkujeme.

Očím ses ztratil, ale v našich srdcích zůstaneš navždy.
Dne 16. června 2021 uplyne 7 let, kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček František Novotný.

S láskou vzpomíná manželka Věra, syn Tomáš a dcera Ilona.

Dne 22. června 2021 uplyne 9 let, kdy nás opustila milovaná maminka a babička, paní Hanka Hurychová z Dobříše.

Stále s láskou vzpomíná rodina a příbuzní.

Reklama

Předchozí článekZprávy ze Základní školy Dobříš, Komenského nám. 35
Další článekMěsto Dobříš chystá za účasti Armády České republiky odhalení pamětní desky generálmajora i. m. Josefa Balabána