Zprávy z 18. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 12. 4. 2021Zastupitelstvo obce schválilo:

– rozpočtové opatření č. 3/2021 v předneseném znění,
– darovací smlouvy na finanční částku vždy ve výši 1 000 Kč u příležitosti narození dítěte mezi obcí Stará Huť a rodiči.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:

– informaci o rozpočtových opatřeních 1 a 2/2021 schválených radou obce,
– Protokol o hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele ze dne 30. 3. 2021 na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem
„Dodávka kompostérů a drtiče větví pro Obec Stará Huť“.

Zastupitelstvo obce rozhodlo

o přidělení veřejné zakázky s názvem „Dodávka kompostérů a drtiče větví pro Obec Stará Huť“ obchodní společnosti ELKOPLAST CZ, s. r. o., se sídlem Štefánikova 2664, 760 01 Zlín, IČO: 25347942 za nabídkovou cenu ve výši 1 779 500 Kč bez DPH, neboť vybraný dodavatel předložil ekonomicky nejvýhodnější nabídku a nabídka vybraného dodavatele splňuje veškeré podmínky účasti ve výběrovém řízení.

V diskusi starosta informoval o průběhu plánovaného konkurzu na ředitele Základní školy a Mateřské školy Stará Huť. Dále informoval o postupu prací na stavbách MŠ Stará Huť a nových kabin TJ Stará Huť a konstatoval, že práce probíhají podle harmonogramu.
Zastupitel pan Řechka přednesl zprávu o rozborech nájemného v bytových domech ve vlastnictví obce Stará Huť. Bylo konstatováno, že bude připravena celková kalkulace nákladů a výnosů na bytové domy.

Jistě jste si všimli, že v minulých dnech byl pokácen „vánoční smrk“ u vstupu do obce.
Nebyla bohužel jiná možnost – strom byl napaden škůdcem a postupně odumíral. Obecní úřad nyní hledá nejlepší řešení, jak obnovit toto místo předvánočního setkávání občanů obce, které máme spojené s působivým programem v podání dětí z naší školy. Věříme, že v letošním adventu už bude možné v této tradici pokračovat i s ozdobeným stromkem.

Tak jako každý rok se na přelomu března a dubna vrátili do hnízda v areálu společnosti ZETECH čápi. Hnízdo zde založili již v roce 1936 a od té doby zde pravidelně vyvádějí mladé. Jejich jarní návrat ze zimovišť je pro nás radostnou zprávou, na cestě dlouhé tisíce kilometrů na ně číhá řada nebezpečí – nepřízeň počasí, elektrické vedení, pesticidy používané v zemědělství i ilegální lov. Hlavní složkou jejich potravy už nejsou žáby a obojživelníci, kterých v důsledku přeměny krajiny člověkem značně ubylo, ale hraboši, krtci a větší hmyz. Podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. je čáp bílý v ČR zvláště chráněn jako ohrožený druh. V intravilánu naší obce také v posledních letech můžete spatřit i jeho vzácného příbuzného – čápa černého.

Reklama

Předchozí článekStavba nové mateřské školy
Další článekZ historie obce