Společenská kronika – červenec–srpenVzpomínky

Kdo v životě ztratil to nejdražší, ví, kolik bolesti a smutku v srdci zůstává…
Dne 16. 6. 2018 uplynuly 4 roky, kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan František Novotný.
S láskou vzpomíná manželka Věra, syn Tomáš a dcera Ilona.

Neplačte, že jsem odešla, ten klid a mír mi přejte, jen v srdcích svých si věčnou vzpomínku na mě zachovejte.
Dne 29. 6. 2018 uplynuly 4 roky, kdy nás opustila paní Dana Šestáková z Dobříše.
Stále vzpomínají dcera Jana, švagrová Vlasta, maminka Jiřina a sestra Jiřinka s rodinami.

Již není mezi námi, již není slyšet známý hlas, zůstalo tu jen vzpomínání na toho, kdo rád žil a tolik rád měl nás.
Dne 16. 7. 2018 uplynou dva roky, kdy nás opustil náš tatínek a bratr, pan Karel Šesták z Dobříše.
Stále vzpomínají sestra Vlasta a dcera Jana s rodinami.

Dne 14. 7. 2018 uplynou 3 roky, kdy nás ve věku nedožitých 47 let po těžké nemoci opustila manželka, maminka a babička, paní Dana Karnetová. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomíná manžel Petr, dcery Petra a Dáda s rodinou, maminka Alena a sourozenci Pavel, Pepa a Ála s rodinami.

Dne 27. 7. 2018 uplyne 10 let, kdy nás navždy opustil pan Josef Novotný z Dobříše.
S láskou vzpomínají manželka Alena, děti Pavel, Pepa, Ála s rodinami a zeť Petr s rodinou.

Dne 30. 7. 2018 vzpomeneme nedožitých 90. narozenin pana Antonína Honzíka.
Stále vzpomínají  dcery a snacha s rodinami. Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi na skvělého tatínka, tchána, dědečka a bratra.

Dne 8. 8. 2018 uplyne 20 let, kdy nás navždy opustil pan Josef Rys z Dobříše.
Stále vzpomíná manželka Alena, Petr a Vláďa.

Dne 12. 8. 2018 uplyne 10 let, kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka, paní Marie Bečvářová, bývalá prodavačka v tabáku. Kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte s námi.
Dcera Květa a syn Míla s rodinami.

Dne 20. 8. 2018 to budou již 4 roky, kdy nás navždy opustil manžel, tatínek, dědeček, pan František Mašek z Dobříše.
S láskou vzpomíná manželka Jana, dcery Renata a Jana s rodinami a švagr Stanislav. Kdo jste ho znal, vzpomeňte s námi.

Blahopřání

30. 6. 2018 oslavila své kulaté narozeniny paní Dagmar Žáková. Přejeme jí především pevné zdraví, mnoho štěstí a radosti z vnoučat.
Rodina

Reklama