Sliby se slibují, blázni se radujíDesítky dobříšských občanů se sešly takřka před rokem (20. 3. 2017) na veřejném projednávání návrhu územní studie Úvozová a Ke Bzdince. Stavební úřad zde ujistil veřejnost, že po zapracování jejích kritických připomínek územní studii opět předloží k dalšímu projednání a připomínkování.

Tento slib pak úřad potvrdil v zápise z jednání:
„Pan Vystyd – další projednání bude o upraveném návrhu ÚS a bude možné jej připomínkovat.“
„Ing. Harmanová – …úprava ÚS, o níž bude veřejné projednání, a bude možné k ní podat připomínky.“

Jak to dopadlo? Úřad intenzivně „zamakal“ na dokončení územní studie a v lednu 2018 ji v tichosti schválil. Úřad tedy nedodržel slib z března 2017.
Naskýtá se logická otázka, zda tomu tak není proto, že schválená územní studie je v rozporu se zadáním, s územním plánem, s územně analytickými podklady 2016 a obsahuje další faktické chyby. Zároveň úřad neakceptoval zásadní požadavek obyvatel na úpravu územní studie.
Co chce vlastně úřad přednášet studentům na Gymnáziu Karla Čapka a na základních školách v Dobříši na téma vstřícný úřad, spokojený občan?

Pavel Svoboda, DobříšPředchozí článekCena města Dobříše za rok 2017
Další článekPéřové přikrývky potěšily sociálně slabé občany