ROZHOVOR MĚSÍCE: Ohlédnutí za činností dobříšské pečovatelské službyNaše životy stále ovlivňuje pandemie covid-19. Jednou z nejvíce postižených skupin obyvatel jsou senioři. Své o tom ví také v Pečovatelské službě města Dobříše. Jak zde prožívali minulý rok a jak vidí ten současný? Nejen na to odpovídala paní Dana Mlýnková a nová ředitelka pečovatelské služby Mgr. Lucie Přádová, která do funkce oficiálně nastupuje od 1. února 2021.

Jak se promítla pandemie a nouzová opatření do služeb Pečovatelské služby města Dobříše?
První covidová vlna na jaře pro nás znamenala především nutnost nastavit mnoho preventivních opatření. Sestavovali jsme krizové plány, pořizovali ochranné pomůcky a pracovníky v přímé péči učili, jak je správně používat. Také jsme na několik týdnů rozdělili tým pečovatelů do dvou skupin, aby se na pracovišti vzájemně nepotkávali. To s sebou přineslo větší zátěž z hlediska koordinace péče. Měli jsme ale štěstí, neonemocněl nikdo z klientů ani zaměstnanců. Z hlediska poskytovaných služeb narostl zájem především o nákupy, naopak jsme dle nařízení preventivně omezovali úklidy či doprovody, abychom minimalizovali bezprostřední kontakt pečovatele s uživatelem a zkrátili dobu pobytu v domácnosti. Priorita patřila především úkonům péče o vlastní osobu a osobní hygieně. Druhá covidová vlna, která stále trvá, už nás zasáhla citelněji. Onemocnění bylo prokázáno u několika našich klientů a také v týmu pečovatelů. Naštěstí ale díky striktnímu dodržování hygienických opatření, používání ochranných pomůcek a obezřetnosti nedošlo k žádným řetězovým přenosům. Do určité míry nám pomáhají i pravidelné povinné antigenní testy, které nákazu odhalí hned na počátku a uživatelé jsou díky tomu ochráněni.

O kolik klientů se aktuálně staráte a jaké služby jim můžete v současnosti nabídnout?
Nyní základní služby kvůli covidu již nijak neomezujeme. Poptávanou péči jsme v tuto chvíli schopni pokrýt v plném rozsahu. Momentálně pečujeme cca o 70 klientů v domově s pečovatelskou službou a v terénu, především na Dobříši a ve Staré Huti. Zájemcům o naše služby můžeme nabídnout: – pomoc při péči o vlastní osobu (oblékání, servírování jídla, přesuny na vozík atd.); – pomoc při osobní hygieně (použití WC, mytí a koupání); – zajištění stravy (dovoz obědů, případně pomoc při přípravě jídla v domácnosti); – pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný úklid, nákupy, pochůzky – lékárna, pošta, praní a žehlení prádla); – doprovod k lékaři, na úřad, na procházku atd. Nad rámec základních služeb nabízíme ještě masáže a pedikúru, ale teď v době nouzového stavu je bohužel poskytovat nemůžeme.

Mění se v souvislosti se současnou situací struktura nebo požadavky vašich klientů?
Požadavky našich klientů se ani tolik nemění, vnímáme spíše velkou zátěž, které jsou vystaveni pečovatelé. Během přímé péče musí permanentně nosit respirátory, používat dezinfekci, jednou týdně podstupovat povinné testování antigenními testy, což není úplně příjemná záležitost. V případě covid pozitivního uživatele je pak přímá péče omezena na nezbytně nutné základní úkony, jako je pomoc při osobní hygieně, oblékání, přesuny, pomoc s jídlem. Pečovatelka musí do domácnosti vstupovat v kompletním ochranném oděvu a striktně dodržovat přísná hygienická opatření. Neměla by se u klienta zdržovat déle, než je nezbytně nutné k provedení úkonu, což může být pro uživatele frustrující. Pro mnohé z nich je totiž lidský kontakt tou největší devizou péče.

Na jaké problémy nejčastěji narážíte?
Relativně často se například setkáváme se situací, kdy uživatel přestává být soběstačný například z důvodu zhoršování zdravotního stavu. Další pobyt v domácím prostředí se pro něj stává vysoce rizikovým. Rodina si to ale nepřipouští či sám uživatel odmítá přesun do pobytového zařízení. I když se snažíme na to včas upozorňovat a nabízíme pomoc s hledáním řešení, ne vždy se setkáme s pochopením. Stává se pak, že nám v terénní péči zůstávají lidé, kteří už by potřebovali dohled 24 hodin denně, a to je samozřejmě stresující jak pro uživatele, tak pro naše pečovatele. Těžko půjdete spát s klidným svědomím, když za dveřmi bytu, který opouštíte, zůstává sám člověk, který si například ani nedokáže přivolat pomoc v případě nouze. Také se nám nelehko smiřuje se situací, kdy si uživatel přeje naše služby, rozhodne se pro ně, my podnikneme všechny potřebné kroky k zavedení péče, sepíšeme smlouvu, dopravíme do domácnosti kompenzační pomůcky, připravíme individuální plán péče a poté se uživatel rozhodne služby nevyužít. Samozřejmě na to má právo. Vzhledem k obsáhlé administrativě je to pro nás ale velká časová investice, která se nakonec nesetká s naplněním cíle. I toto ale k naší práci patří a je potřeba to brát s nadhledem a vědomím, že alespoň do budoucna už bude klient vědět, kam se případně obrátit.

Pokud by se někdo chtěl stát vaším klientem, co má udělat?
Kdokoli má zájem o naše služby, může nás kontaktovat telefonicky na čísle 318 522 874 nebo přijít osobně do kanceláře v domově s pečovatelskou službou na adrese Dukelské náměstí 443, Dobříš, v úředních hodinách 7.30–15.30. Je možné se na nás obracet i písemně prostřednictvím e-mailu ps.dobris@seznam.cz nebo podat žádost o zavedení služby, jejíž formulář najdete na našich webových stránkách www. psdobris.cz. Neváhejte se na nás obracet, rádi vám vše vysvětlíme.

Pandemie nebyla jediná změna, která vaši pečovatelskou službu v loňském roce provázela. Změna přišla také ve vedení organizace. Posledních několik měsíců totiž vede zkušenost si pro sebe odnášíte?
V pečovatelské službě pracuji čtrnáctým rokem, a přesto samotné převzetí vedení organizace bylo pro mě velký úkol. Bylo potřeba fungovat souběžně na pozici koordinátorky a nově i zastupující ředitelky. Pracovnímu týmu dávat nadále podporu, společně plánovat, vykonávat a hodnotit služby. Plně se věnovat uživatelům – pravidelné návštěvy apod. Proto byla částečná agenda ohledně uživatelů převedena na sociální pracovnici. Dále jsem se musela věnovat také ekonomické stránce vedení – například žádostem o dotace, sledování příjmů i výdajů. Situace ohledně epidemie covid-19 byla a je také mimořádná. Nepřetržitě vycházejí nová povinná opatření, která musíme sledovat a naplňovat. Mezi ně patří například již zmíněné antigenní testování zaměstnanců, jehož provádění i administraci si vedeme sami. Také kontroluji používání ochranných pomůcek a zajišťuji, abychom byli dostatečně zásobeni. Přesto jsme všechny klienty, kteří měli zájem o naši službu, řádně navštívili, službu zavedli a vykonáváme ji bez omezení. Za mě jde o další zkušenost, která nás posunuje dopředu a přináší uspokojení a ujištění, že s kvalitním pracovním týmem a vzájemnou kolegialitou je možné zvládnout i náročné situace a krizové momenty. Věřím v dobré vedení nové ředitelky paní Mgr. Lucie Přádové, přeji jí mnoho úspěchů a těším se na vzájemnou spolupráci.

Od 1. února 2021 se stává novou ředitelkou dobříšské pečovatelské služby paní Lucie Přádová. Jaké máte plány pro letošní rok?
Prvním předpokladem k tomu, abychom mohli služby dále rozvíjet, je mít na čem stavět. Za to vděčím právě své předchůdkyni Daně Mlýnkové, která se vedoucí role po odchodu bývalé paní ředitelky ujala s naprostou samozřejmostí a díky tomu nyní mohu přebrat organizaci ve fungujícím stavu a s dobře spolupracujícím týmem. Patří jí můj obdiv i velké díky. Jednou z mých priorit je rozšířit působnost pečovatelské služby i do dalších přilehlých obcí na území Dobříšska a zvýšit mobilitu pečovatelů, kteří v tuto chvíli k většině uživatelů docházejí pěšky. Pokusíme se tedy dát dohromady finanční prostředky na pořízení druhého automobilu a posílit i propagaci služeb. Také bychom rádi více propojili naši organizaci s místní komunitou, navázali například intenzivnější mezigenerační spolupráci se školami a školkami, s městskou knihovnou. Do aktivizační činnosti pro seniory bychom chtěli zapojit i dobrovolníky z řad mládeže a místních občanů a zvažujeme také zapojení dobrovolníků z řad aktivních seniorů. Tyto plány nám bohužel v tuto chvíli významně komplikuje současná situace a všechna protiepidemická opatření. Společně s městem budeme samozřejmě pokračovat v započaté práci směřující k otevření DENNÍHO STACIONÁŘE pro dospělé osoby se sníženou soběstačností. Pevně doufáme, že se záměr podaří zrealizovat.

Mohou vám kromě města nějak pomoci i dobříšští občané?
Určitě ano, už třeba jen tím, že budou všímaví k sobě navzájem. Ti nejvíc potřební o našich službách často nevědí nebo sami nemají dost sil a odhodlání o péči požádat. Vítáme, když se nám ozve třeba ochotná sousedka a my pak můžeme včas přijít s nabídkou pomoci. Také pokud by měl někdo chuť a časovou kapacitu stát se našim dobrovolníkem, rádi kohokoli s touto možností blíže seznámíme a zapojíme do vznikajícího dobrovolnického týmu. Velkou radost nám i našim klientům vždy udělá, když dobříšští občané přijmou pozvání na některou z našich veřejných akcí, jako je například Den pro seniory či Letní zahradní slavnost apod. Vítáme i jakékoli nápady a podněty k přípravě programu. V loňském roce například jeden dobrovolník přijel se svým profesionálním kávovarem a celé slavnostní odpoledne nabízel všem účastníkům různé druhy lahodné kávy. Byl to výjimečný zážitek a moc si toho vážíme.

Zpracovala DHPředchozí článekDOKAS Dobříš, s. r. o., jako výhoda města
Další článekJak je to s potřebou obměny zeleně při rekonstrukci náměstí Komenského