Navýšení kapacity 5. MŠ Dobříš VětrníkMěsto Dobříš získalo dotaci na projekt „Navýšení kapacity 5. MŠ Dobříš Větrník“ s reg. č.
CZ06.2.67/0.0/0.0/15_013/0000697. Souhrn investičních zdrojů projektu činí 21 863 064, 40 Kč; z toho finanční prostředky ve výši 19 676 757, 96 Kč budou poskytnuty z fondu EU prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu. Hlavním cílem projektu je výstavba nového pavilonu o kapacitě 56 dětí. Zhotovitelem stavby je JETCON, spol. s r.o., Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov, která dne 19. 1. 2018 převzala staveniště a zahájila realizaci stavební části díla. V současné době se provádí výkop pro základy. Pro účely zásobování stavby bylo nutné uzavřít po dobu výstavby část místní komunikace (ul. Nad Papežem) v úseku mezi křižovatkami s ul. K Vodárně a Jeřábová. Plánované ukončení stavby je 30. 9. 2018.

Ing. Eva Hladíková, odbor místního rozvoje

Reklama

Předchozí článekDen Země 2018
Další článekDobrá zpráva?