Jak dlouho se čeká na odbavení u přepážek Městského úřadu Dobříš?Celkem 28 592 občanů a klientů bylo odbaveno v průběhu 156 úředních dní u přepážek Městského úřadu Dobříš (od 1. 8. 2018 do 30. 6. 2019). Průměrná čekací doba na odbavení je 6 a půl minuty – stejně dlouhá je i průměrná doba obsluhy na přepážce. Tyto přesné údaje známe právě díky vyvolávacímu (pořadníkovému) systému, jehož data úřad průběžně vyhodnocuje pro další zlepšení a zrychlení obsluhy.

Od srpna loňského roku slouží vyvolávací (pořadníkový) systém; byl instalován proto, aby se zvýšil komfort občanů a klientů při vyřizování úředních záležitostí v hlavní budově dobříšského městského úřadu. Klient si při příchodu na radnici vyzvedne lístek s pořadovým číslem – podobně, jak je zvyklý např. z bank či některých poboček pošty – a poté už jen sleduje na elektronické informační tabuli, kdy bude jeho pořadové číslo vyvoláno.
Občan už nemusí stát ve frontě u jednotlivých přepážek pro vyřizování pasů, občanských průkazů, řidičských dokladů, matričních záležitostí, místního poplatku nebo při platbách u pokladny – a také ho nikdo nepředběhne. U přepážky má pak zajištěné klidné a diskrétní prostředí, což usnadňuje a urychluje práci i samotným úředníkům. Na elektronickém displeji klient zároveň obdrží přesný údaj o číslu přepážky, na které bude obsloužen. To usnadní jeho orientaci v budově úřadu. Zároveň má klient přehled o vytíženosti jednotlivých přepážek, a může tak odhadnout délku své čekací doby.
Výhodou vyvolávacího systému je i možnost zhodnocení výkonnosti jednotlivých úředníků a zvýšení efektivity jejich práce. Úředník na přepážce přesně vidí na elektronickém zařízení, kolik klientů mu čeká „ve frontě“, a v případě velké vytíženosti přepážky může pozastavit výdej lístků tak, aby se nenavyšovala čekací doba.
Modernizace se ukazuje jako další krok úřadu vstříc občanům a klientům, a jako investice se tedy jednoznačně vyplácí. Systém dodala brněnská firma Kadlec – elektronika, s.r.o., přičemž celkové náklady nepřekročily 180 tisíc Kč.

Ing. Zdeněk Černohorský, DiS., vedoucí odboru správních agend

Reklama