Zažít město jinak! Jdete do toho s námi?Sousedské slavnosti letos poprvé také na Dobříši, a to již v sobotu 14. září. Nová, příjemná, vstřícná a uvolněná atmosféra u vás v ulici, na dvoře, v centru… kdekoli, kde dlouhé roky chyběla.

Proč se slavnosti konají?
Abychom jako obyvatelé měst vystoupili ze stereotypu vnímání veřejného prostoru a uvědomili si jeho hodnotu. Na slavnostech mají hlavní úlohu místní obyvatelé, jejich nápady, um, dílny, hry, ale také místní podniky a organizace, kapely, divadelní soubory apod.

Kdo to organizuje?
Koordinátorem celého Zažít město jinak je Auto*Mat, z.s.; o jednotlivé lokality ve městech se starají desítky místních organizátorů (zpravidla parta přátel, místní organizace, spolky, aktivní občané apod.).

Dopoledne od 8.00 do 12.00 hodin se na Komenského náměstí uskuteční Dobříšské regionální trhy. Zde bude také vyhlášen vítězný projekt Tvoříme Dobříš 2019.
Hned vedle v ulici Za Poštou pak můžete navštívit tvůrčí dílničky, bazárek, hry pro děti… V průběhu dne také vyvrcholí 4. ročník sportovní akce Dobří(š) v pohybu.
Odpoledne vás čeká pestrý program na hřišti v ulici Boženy Němcové a v Prokopově zahradě.
Chcete zorganizovat ZMJ ve své ulici? Přidejte se mezi 95 loňských místních organizátorů a vytvořte svou zónu! Účastnit se může každý, kdo má chuť přetvořit svou ulici, náměstí či veřejné prostranství v příjemné místo pro sebe i své sousedy. Na ZMJ můžete poznat spousty zajímavých lidí ze svého okolí, naučit se od nich to, co umějí, navázat či prohloubit místní spolupráci, poukázat na výhody zklidněných lokalit či probrat místní kauzy nebo kultivovat vztahy mezi zájmovými skupinami (samosprávami, podnikateli a obyvateli).
Slavnosti Zažít město jinak už od roku 2006 sbližují sousedy a oživují veřejný prostor našich měst. V Česku zcela výjimečná akce ukazuje, co se stane s ulicí, když patří jen lidem a jejich fantazii. Právě oni stojí za programem i produkcí „své“ slavnosti. Zaparkovaná auta tak nahradí koncerty, divadla, dílny, hry pro děti nebo recepty místních obyvatel. V roce 2018 se slavnosti konaly na 70 místech v Praze a ve 23 dalších městech.
Iniciátorem a hlavním koordinátorem sousedských slavností Zažít město jinak je spolek AutoMat. AutoMat prosazuje lepší prostředí pro kvalitní život ve městě. Podporuje veřejnou, pěší a cyklistickou dopravu i rozumné používání aut. Přináší inspiraci z evropských metropolí a aktivizuje lidi k pozitivní proměně ulic a veřejného prostoru. To vše pod heslem: „Společně s vámi tvoříme město, ve kterém chceme žít!“

Kodex Zažít město jinak

  1. Cílem Zažít město jinak (ZMJ) je dlouhodobé oživování a posilování lokálních komunit. Sousedské slavnosti usilují o sbližování jednotlivců, organizací a živnostníků v dané lokalitě. Inspirují je ke společnému sdílení, dočasnému přetvoření veřejného prostoru a k prohloubení jejich vzájemné spolupráce i během celého roku. Organizace akce je založená na dobrovolném zapojení a práci místních organizátorů.
  2. Základní rozdíl mezi slavnostmi Zažít město jinak a běžnými pouličními festivaly je důraz kladený na lokálnost. Nesnažte se o pompézní akci, ale o oživení vlastní ulice či náměstí. Pro udržení hlavní myšlenky akce zapojujte v maximální možné míře místní organizace, obyvatele, podniky, organizace, kluby, farnosti apod. Program je zcela na vás, vaší invenci se meze nekladou.
  3. Zažít město jinak je apolitická aktivita. Během akce nelze prezentovat konkrétní politické strany a hnutí a jakékoli extremistické postoje.
  4. Primárním cílem sousedské slavnosti není zisk místních organizátorů ani účastníků. Výdělek z prodeje by měl především sloužit k pokrytí nákladů akce.
  5. Nepodceňujte komunikaci; obyvatelé ve vašem okolí se o akci (zejména pokud je spojena s dopravním omezením) musí dozvědět včas. V předstihu informujte i řidiče parkujících aut v oblasti záboru (např. letákem za stěrač), vysvětlete místním obyvatelům smysl akce a buďte k nim vždy vstřícní.
  6. Buďte šetrní k životnímu prostředí. Příprava i realizace aktivit na místě by měla proběhnout co nejúsporněji a pokud možno ekologicky – třiďte odpad a minimalizujte jeho produkci, snižte na minimum spotřebu elektřiny a nepoužívejte auta, pokud to není nutné.
  7. Hladiny hluku při hudební produkci nesmí převýšit normy stanovené zákonem, ale neměly by ani rušit jiné body programu (například veřejné čtení, divadelní představení pro děti atp.). Večerní program nesmí rušit noční klid obyvatel. Pokud během akce používáte elektřinu, ujistěte se, že kabely jsou bezpečně zapojeny a že nemůže dojít ke zranění.
  8. Po skončení akce musí být místo (ulice, náměstí, park) ve stejném stavu, v jakém vám bylo zapůjčeno. Vše pečlivě ukliďte, vzniklý odpad odvezte na určené místo.
  9. Při propagaci svých aktivit v rámci festivalu používejte prosím logo Zažít město jinak, logo Auto*Matu, popřípadě odkaz na webové stránky zazitmestojinak.cz


(red)

Dopravní uzavírka

Z důvodu pořádání akce Zažít město jinak a Dobříšského regionálního trhu dojde v sobotu 14. 9. 2019 od 6.00 do 13.00 hodin k úplné uzavírce místních komunikací III. třídy č. 75c (ul. Za Poštou) a IV. třídy č. 3d (Komenského nám.) v Dobříši.

 

Reklama

Předchozí článekDobříšská osmička – běh města Dobříše
Další článekJak dlouho se čeká na odbavení u přepážek Městského úřadu Dobříš?