Rekonstrukce kruhového objezdu dokončenaBěhem léta byla dokončena rekonstrukce kruhové křižovatky v ulici Plk. B. Petroviče. Do Dobříše se tak dostanou i nové, patnáctimetrové autobusy. Ze tří oslovených firem se stavby ujala firma Dokas Dobříš, s.r.o. Celková cena nepřesáhne 200 tisíc Kč.

Úprava kruhové křižovatky byla podmínkou pro nasazení velkokapacitních autobusů, od nichž si všichni zúčastnění slibují zlepšení dopravní obslužnosti Dobříše. Bez patřičných úprav by daná lokalita byla pro nové, patnáctimetrové bezkloubové vozy jen těžko dostupná, jak prokázala zkušební jízda v simulovaných podmínkách.

Stavba navazuje jednak na budoucí úpravy Pražské integrované dopravy, jednak na výsledky jednání představitelek města se zástupci dopravců (Arriva a Uher) a Integrované dopravy Středočeského kraje.

K podání cenových návrhů byli osloveni tři dodavatelé, přičemž do stanoveného termínu obdržel zadavatel jedinou obálku s nabídkou, a to od firmy Dokas Dobříš, s.r.o.

Dodavatel původní okružní křižovatky, firma M-Silnice, a.s., byl rovněž osloven, ale z kapacitních důvodů se ze soutěže omluvil.

Kruhová křižovatka v předchozí podobě byla častým dějištěm dopravních přestupků, kterých se dopouštěli zejména řidiči kamionů. Třikrát bylo také opravováno zábradlí, pokaždé v důsledku jízdy nepřiměřenou rychlostí. Stavební úprava by tedy měla přispět nejen k snazší dostupnosti města, ale také k zlepšení bezpečnosti.

(red)

Reklama