Dobříšské referendumPoslední Zastupitelstvo města Dobříše hlasovalo o referendu ke stavbě budovy nové knihovny. Zastupitelstvo silou většiny koaličních hlasů toto referendum neschválilo. Nezbývá než se zeptat – proč nechce současné vedení města slyšet hlas občanů města Dobříš? Proč stačí vedení města názor skupiny lidí, kteří prosazují stavbu nového knihovny? Odpověď na tuto otázku nechám na pozorném čtenáři a občanu města.
Mě osobně překvapuje, že jedna z nejdemokratičtějších forem vyjádření občanů města je pro současné vedení Dobříše nepřijatelná. Vždyť jak praví encyklopedie:
„Referendum je jednou z forem přímé demokracie. V mnoha demokratických státech světa jsou rozhodnutí přijatá ve všelidovém hlasování pro volené reprezentanty a státní správu závazná a právo na referendum je zakotveno v ústavě.“
A dokonce vedoucí skupina současné koalice na Dobříši – iniciativa Pro Dobříš ve svých předvolebních dokumentech uváděla následující hesla:
„Spoluúčast občanů, zapojíme občany do rozhodování, prosazujeme otevřenou diskusi, nasloucháme občanům, jednáme otevřeně, rozhodují občané.“
A já se opakovaně ptám – byla to jen předvolební hesla, nebo to hnutí Pro Dobříš myslelo vážně a odpovědně? Hlasování zastupitelstva mi dalo poměrně jasnou odpověď. Podlé mého názoru mohla klidně proběhnout dlouhá a kvalifikovaná diskuse o správném znění otázky. Referendum by ale určitě mělo být, protože město se chystá investovat obrovské finanční prostředky do stavby nového objektu. Kromě toho, že tuto investici bude město Dobříš splácet více než 15 let, je nutné si uvědomit, že po dobu splácení budou výrazně omezené další investiční možnosti města.
Jsem tedy určitě zastáncem konání referenda ohledně stavby nové knihovny. Nechci se vyjadřovat k tomu, jak bych v případném referendu hlasoval. Nechci nikoho ovlivňovat. Jsem jen v souladu s volebním slibem vítěze voleb v Dobříši – ať rozhodují občané. A ne komunální politici, kteří mohou být za 3,5 roku vyměněni.

Ing. Tomáš Hadžega

Komentář k příspěvku pana Hadžegy:
Podle mého názoru je příspěvek pana Hadžegy zavádějící. Pro časovou zaneprázdněnost na něj odpovím až v příštím vydání Dobříšských listů.

Jana Vlnasová

Reklama