Silný vítr strhl plechovou krytinu ze střechy nad tělocvičnou 1. ZŠV noci z neděle 10. 3. na pondělí 11. 3. silný vítr strhl plechovou krytinu ze střechy tělocvičny 1. ZŠ v Dobříši.
Na místě od rána zasahovali hasiči s městskou policií a prováděli nezbytné zabezpečovací práce. Okolí tělocvičny bylo ohrazeno výstražnou páskou a cedulemi, aby nedošlo k ohrožení osob. Havárii oznámil v pondělí v 8.30 hodin zástupce městské policie na odboru místního rozvoje. Ten pak okamžitě na místě zjistil rozsah škod.
Vyrozuměn byl také ředitel školy Mgr. Jaroslav Motejlek, aby vydal pokyn k uzavření tělocvičny. Již během dopoledních hodin bylo započato s demontáží pomačkané krytiny a s provizorním zakrytím střechy. Pomoc při řešení této havárie poskytla firma Valen, s.r.o.
Po provedení provizorních prací bylo rozhodnuto, že tělocvična zůstane nadále uzavřena. Ostatní prostory budovy je možno využívat.
Ihned po provizorním zakrytí začaly práce na definitivním zakrytí střechy. Vzhledem k malému příčnému sklonu střechy bylo s projektantem dohodnuto, že namísto plechu bude použita folie.
V rámci provizorního zakrytí došlo po sobotním celodenním dešti k zatečení do konstrukce, lokálně je promáčený podhled a parketová podlaha a musí dojít k jejich opravě.
O dalším postupu prací a o době uzavření tělocvičny bude veřejnost informována na webových stránkách města www.mestodobris.cz a v dalším vydání DL.
Havárie byla nahlášena jako pojistná událost.

Reklama