Dobříšské pískoviště (3)Tak jako v Praze – a v celé naší zemi – se demonstruje, i u nás v Dobříši.
Nevím ale, zda si opravdu uvědomujeme, co je tím klíčovým cílem organizátorů občanského spolku Milion chvilek pro demokracii.

Neměla by to být snaha prosazovat nějaké konkrétní politické programy a řešení. Cílem je: „Ochránit zdravou a silnou demokracii, která je předpokladem vzniku nestranické občanské společnosti.“

V řadě posledních Dobříšských listů byly uveřejňovány úvahy, co by mohlo přispívat k utváření mírumilovného, družného „dobříšského pískoviště“. Není právě výše citovaný cíl Milionu chvilek pro demokracii tím hledaným receptem pro žádoucí funkci takového pískoviště, kde bychom si vzájemně nedupali po bábovičkách, ale angažovali se společně ve všem, co předznamenává úspěšnou budoucnost našeho města – to jest bez rozdílu nás všech!?

Závěrem: Snaha občanského spolku Milion chvilek pro demokracii je vrátit nás zpět o 30 let a připomenout tehdejší pocity sounáležitosti a tolerance občanské angažovanosti.

Věra Schillerová

Reklama