Co bude se skateparkem?Rada města dne 27. 3. rozhodla o likvidaci dřevěných prvků skateparku z důvodu nevyhovujících bezpečnostních podmínek a nesplnění povinností stanovených zákonem.
Přestože mě celá záležitost velmi mrzí, skatepark vnímám jako velmi vhodné vyžití pro děti a mládež a mimoškolní aktivitu, významně se podílející na prevenci kriminality, havarijní stav prvků a chybějící povinné certifikáty prostě nedovolují jejich další užívání.

Hlavním problémem byla zchátralá konstrukce (z roku 2008, tedy za životností – a její stav tomu odpovídal), u které hrozil propad, na což upozorňovala v minulém roce i Česká obchodní inspekce – dozorový orgán kontrolující mj. dětská hřiště a sportoviště z hlediska parametrů stanovených zákonem. Provizorní dočasné řešení – oprava prvků pobitím stávající konstrukce novými deskami z konce roku 2016 vystačilo na cca jeden rok, s čímž asi všichni počítali. Na základě stanoviska správce areálu skateparku: Dokasu Dobříš, po vizuální kontrole městské policie na místě (i na základě doporučení České obchodní inspekce z roku 2017) pak rada města o likvidaci zchátralých prvků rozhodla.

Protože chápeme zklamání a rozhořčení dětí a mládeže, které areál využívají, je potřeba udělat vše pro to, aby se nový skatepark zprovoznil co nejdříve. Téměř bezprostředně po likvidaci zničených prvků proběhlo společné jednání města se zástupci DFight, nezávislým technickým poradcem a Dokas Dobříš. Všichni se shodli na možnostech řešení, s ohledem na majetkoprávní vztahy a finanční možnosti města, tak, aby byl zajištěn provoz skateparku s platnými certifikáty předepsanými příslušnými zákony, aby tam rodiče mohli bez obav své děti pustit. Jednou variantou je pořízení dřevěné konstrukce se životností cca 8 let, druhou variantou bezúdržbový betonový monolit. Pro prvou variantu hovoří příznivější cena i dobré jízdní vlastnosti. Pro druhou variantu stálost a vysoká životnost, avšak ve stávajícím areálu ji nelze s ohledem na současné vlastnické vztahy umístit.

Na posledním zastupitelstvu, 12. dubna, byla řešení skateparku věnována pozornost. Výsledkem značně emotivního jednání je nakonec usnesení pověřující radu města přípravou řešení nového skateparku ve spolupráci s uživateli a jeho předložení na příštím zastupitelstvu. Pevně věřím, že se podaří nalézt nejlepší možné řešení.

Ing. Markéta Čermáková, MBA, radní pro bezpečnost a správu majetku města

Reklama

Předchozí článekPeter Nagy vystoupí v květnu na Dobříši
Další článekTradiční hodnoty