BioodpadyOd měsíce června posílíme počet kontejnerů, které jsou umístěny po obci. Uvádíme, kde a v jakých termínech jsou kontejnery na bioodpad umisťovány:

Sudé týdny: Krásný život, Malostranská (u tříděného odpadu), Vrbová, Zahradní (v parku u mostu)
Liché týdny: Ke Strži, U Tratě, Sportovní, Karla Čapka (u MŠ), U Pískovny (Nad Strží)

Děkujeme všem, kteří respektují, že do kontejneru patří pouze biologicky rozložitelný odpad, větve odkládejte vedle. Do biologicky rozložitelného odpadu nepatří ani prkna z králíkárny, ani rozlámané skříně…

Věříme, že s přibývajícími místy pro pohodlné odložení bioodpadu začne postupně ubývat potřeba individuálních svozů bioodpadu, který je časově náročný.

Pokud máte připomínku týkající se umístění kontejnerů na bioodpad, kontaktujte nás telefonicky 318 522 269, osobně nebo prostřednictvím emailu (stara.hut@worldonline.cz) nebo facebooku a navrhněte řešení. Kontejnery umístíme tak, aby byly dostupné pro většinu obyvatel.

Reklama

Předchozí článekKopaná
Další článekKlub důchodců