2. ZŠ Dobříš – Projektové dny v 1. a 2. ročníkuV rámci projektu OP VK Šablony II. proběhly v 1. a 2. třídách projektové dny zaměřené na zvyšování informační gramotnosti žáků. Z Technické akademie dětí a mládeže v Březnici (TECHAK) přijel do tříd Ing. Vrňák, který seznámil žáky s ozoboty. Ozobot je miniaturní robot, nejmenší svého druhu. Jedná se o interaktivní hračku, která rozvíjí kreativitu a logické myšlení. Zároveň je to ale skvělá didaktická pomůcka představující nejkratší a nejzábavnější cestu ke skutečnému programování i robotice. Ozobot má v průměru jen 2,54 cm a jeho schopnosti jsou založeny na optických senzorech. Sleduje barevné čáry, které kreslíte, a dle zadaných příkazů reaguje. Děti se takové dráhy učily kreslit a zadávaly ozobotům jednoduché příkazy. Projektové dny byly pro žáky velice zajímavé. Rozvíjeli svou kreativitu a logické myšlení, a bavilo je to.

Bc. Karolína Černá


Místo, kde žiji

Žiji v malé vesnici Svaté Pole. Mám zde oblíbená místa. Nejoblíbenější je však přírodní památka Pařezitý. Je to rybník asi kilometr od Svatého Pole. Jsou zde krásné pobřežní porosty a navazují na ně mokřadní části. Hnízdí zde řada chráněných a ohrožených druhů ptáků. Vidět můžete i obojživelníky a bezobratlé živočichy.

Když jdu na vycházku nebo jedu na kole a fouká vítr, tak šumí stromy, orobinec a rákos ševelí. Když se člověk zastaví a pozoruje dění, je to jak z jiného světa. Klid a pohoda, všude jen nekonečná příroda.
Nedávno byla poblíž postavena dřevěná lavička a u ní naučné tabule o přírodě a jak se v ní chovat. Rád na toto místo chodím a užívám si pohodičku.

K rybníku se váže pověst:
Pověst o Pařezitém rybníku – Na místě dnešního Pařezitého rybníka byl při královském lovu uloven jelen. Tohoto jelena měl v oblibě místní lesník, který s ním často rozmlouval a po celé roky ho ochraňoval. Před královským lovem ho neuchránil. Když po zastřelení jelena lesník seděl na pařezu a oplakával ho, zaplavila tento pařez voda, a tak vznikl Pařezitý rybník.
Jakub a Vašek, VII.D: RYBNÍK PAŘEZITÝ

Žiji v menším městečku,
je tu hezky, panečku.
Strašně ráda chodím ven,
zvlášť když je tak krásný den.

Ráda to mám na Bzdince
kvůli krásné vzpomínce.
Svého pejska jsem tam venčila,
ráda jsem s ním mluvila.

Ptáčci tam věčně zpívají,
asi mi něco říkají.
Voní to tam tak svěže,
konají se tam soutěže?

V zimě to tam je taky krásné,
nebo dokonce úžasné.
Takhle bych to zakončila,
psaní jsem si MOC užila.
Tereza Jiráňová, VII.D: Žiji v městečku


XXI. ročník celostátní výtvarné soutěže „PŘÍRODA KOLEM NÁS“

Cílem soutěže je oslovit a zaujmout děti a probudit v nich zájem o naši přírodu. Mohou se s ní setkat v každém koutě naší země! Zachytit prchavé a neopakovatelné prožitky, které získaly na svých toulkách přírodou, a umocnit v nich vliv přírody na rozvoj jejich ekologického cítění a vnímání. Soutěžíme ve třech kategoriích (3.–4. ročník, 5.–6. ročník a 7.–9. ročník).

První kolo proběhlo ve škole. Porota složená z vyučujících (Mgr. A. Zbíral, M. Vopičková a Mgr. V. Motejlková) vybrala ze 194 výtvarných prací dvacet nejvhodnějších, které poputují do druhého výsledného kola do Znojma. Držíme dětem palce, aby jejich práce uspěly.

Všem soutěžícím držíme palce!

Mgr. Adéla Zbíral, vyučující Vv

Reklama

Předchozí článekZprávy z Lidické
Další článekInformace ze Základní školy Dobříš, Komenského nám. 35