Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva města Dobříše

43


Úterý 12. 9. 2017 od 17.00 hod. ve společenském sále KD Dobříš.

Program jednání bude v termínu zveřejněn na úřední desce města Dobříše a na
www.mestodobris.cz. Online přenos jednání na webu města.

Reklama