Kolik je vlastně Dobříšáků?

Zdroj foto: Pixabay


Kladu si otázku uvedenou v nadpisu už delší dobu a docela mě ta otázka znepokojuje. Počet obyvatel města Dobříš je důležitý v mnoha souvislostech. Měli bychom vědět, pro kolik obyvatel máme vodu, jakou kapacitu pojme čistička odpadních vod nebo pro kolik obyvatel se likviduje komunální odpad. Počet obyvatel je také velmi důležitý pro řešení dopravy, kapacity mateřských a základních škol a našla by se určitě celá řada dalších důležitých problémů, které s počtem obyvatel souvisejí. V neposlední řadě i to, kolik peněz získává město z daní vybraných státem. Měl jsem tedy zájem zjistit, jak to v našem městě s počtem obyvatel vlastně je. Podle údajů městského úřadu bylo k 10. červenci 2017 evidováno celkem 8 920 občanů. A nyní se dostávám k jádru pudla. Toto číslo je fiktivní. Realita počtu obyvatel je výrazně odlišná. Odhaduje se, že v našem městě trvale bydlí o 1 000 až 2 000 obyvatel více. Samozřejmě to nikdo není schopen spočítat přesně, protože se jedná o obyvatele, kteří v Dobříši sice trvale bydlí, ale nejsou přihlášeni k trvalému pobytu. Bohužel musím konstatovat, že tito trvale bydlící, ale nepřihlášení k trvalému pobytu neporušují žádné zákony ani vyhlášky. Trvalý pobyt mají obvykle v Praze a má to jistě celou řadu důvodů, které nemám v úmyslu zkoumat. Faktem však je, že aniž by si to uvědomili, poškozují naše město. Především tím, že na každého občana je v letošním roce daňový výnos do rozpočtu města cca 12 000 Kč. Z toho jasně vyplývá, že město Dobříš přichází ročně zcela jistě o více než 10 000 000 Kč. Ale aby toho nebylo málo, většina trvale bydlících, ale nepřihlášených k trvalému pobytu využívá výhody standardních občanů města. Vždyť město je zřizovatelem mateřských a základních škol, které nemalými částkami financuje. Z městského rozpočtu jsou hrazeny opravy a údržba komunikací, likvidace odpadů a také údržba zeleně. Bez financí města se samozřejmě neobejdou příspěvkové organizace jako knihovna, kulturní dům i pečovatelská služba. Samozřejmostí je několikamilionový grant města do sportu, kultury a spolků. Myslíte si, že občané, kteří nejsou přihlášeni k trvalému pobytu, tyto aktivity nevyužívají? Odpovězte si sami. Nemám v úmyslu zneklidňovat váženého občana města tím, že by město Dobříš nebylo schopné výše zmíněné položky financovat i nadále. Stejně tak určitě aktuálně nehrozí problém s vodou nebo kapacitou škol. Přesto mi dovolte alespoň malý morální apel na naše „nepřihlášené“ spoluobčany. Byl bych rád, kdyby posoudili svůj vztah k městu Dobříš a nečekali na to, až současné nebo budoucí vedení města začne aktivně přemýšlet o tom, jak zvýhodnit občany přihlášené k trvalému pobytu.
Článek obsahuje mé osobní názory a není názorem vedení města.

Ing. Tomáš Hadžega, místostarosta městaPředchozí článekPozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva města Dobříše
Další článekPřednáška Prevence kriminality (nejen) pro seniory