Činnost Městské policie Dobříš za měsíc červenec 2017Pokuty celkem: 27 800 Kč
Celkem přestupků: 129

FOTO stání v protisměru

Ulice Fr. Průši. Stání na chodnících, v protisměru a nedodržování metrů – je zde špatná průjezdnost vozidel. MP přestupky řeší příkazy na místě, dříve blokovými pokutami.

1. 7. 2017 v 17.50 hod. Zabouchnuté dítě v autě. Stalo se u Kiku na Prachandě, kdy matka nechala klíče od vozu v autě a zabouchla si. Auto už nešlo otevřít. Uvnitř vozu měla půlroční dítě. Přivolaní hasiči auto otevřeli, vše dopadlo dobře.
Vandalismus neustává. Stalo se: kontejnery u 2. ZŠ někdo převrátil a vysypal, kontejner na oděvy u „Bedřicha“ – byly vypáčené dveře, dále zničený provozní řád placeného stání na alejce. Z lavičky na Mírovém náměstí někdo vzal 2 šrouby. Poškozený Skatepark v Lipkách: zadní vrátka vypáčená, poškozené pletivo ve vrátkách, pletivo bylo hozené a sešlapané na zemi.
8. 7. v 10.00 hod. Dopravní nehoda na čerpací stanici Shell. Nehoda tří vozidel. Bez zranění. Strážníci na místě řídili dopravu a v součinnosti s PČR pomáhali ztotožnit všechny přítomné a provedli dechové zkoušky na alkohol. Na 2 hodiny byla odkloněna doprava z příjezdu od dálnice.
9. 7. v 10.04 hod. Mrtvý divočák. Ležel na silnici u Chotobuše. Zřejmě po dopravní nehodě. Strážníci zajistili odvoz, spojili se s místním revírníkem. Další mrtvý divočák ležel u staré cesty na Budínek za dálničním mostem, byl taktéž vyrozuměn příslušný lesník.
14. 7. ve 20.25 hod. Znovu se opakující útoky agresivního kocoura. Oznámil občan z části města Na Ligruse, u čp. 1326. Kocour strakáč, cca 10 kg. Údajně napadá lidi a děti v této ulici, zejména při setmění a za svítání. Majitele se zatím nepodařilo zjistit. MP byla požádána o časté kontroly. Bohužel se zatím nepodařilo kocoura spatřit, natož chytit.
15. 7. v 10.00 hod. Onanista na veřejných WC. Muž masturboval na dámských veřejných WC. Byl zadržen. Věc řeší PČR.
16. 7. v 9.45 hod. Stížnost na používání hlučných strojů, jednalo se o ulici Zborovská. Sekačky, motorové pily apod. mohou občané používat v neděli do 11 hod., a to dle nařízení v obecně závazné vyhlášce města Dobříše č. 3/2016.
20. 7. v 10.00 hod. Anonymní oznámení. Místní žena viděla masturbujícího muže u rybníka Bzdinka. Toto prováděl vsedě na přilehlé lavičce. Popis: modré triko, černé vlasy, věk cca 30 let a sportovní postava. Bohužel se nám nepodařilo popsaného muže na místě ani v blízkém okolí dopadnout. Evidujeme tuto výtržnost i v anglickém parku u mostíku. Popis totožný. I přes časté kontroly a pochůzky jak strážníků, tak policistů se nadále nedaří muže určeného popisu dopadnout. Kontroly však trvají. Žádáme ženy, aby případně tuto zkušenost s výtržníkem oznámily ihned, a ne až druhý den, jak tomu tak většinou bývá.
21. 7. Rušení nočního klidu. Stalo se u rybníka Papež ve 23.30 hod. Hlasitá hudba. Poté ve 23.45 hod. stížnost na ruch u restaurace na náměstí. V prvém případě se jednalo o svatbu, kdy hudební produkci ihned ukončili, a ve druhém případě vadilo stěžujícímu občanovi mluvení 4 osob u restaurace. Osoby byly upozorněny, aby se zdržely hlasitých projevů.
21. 7. Rušení nočního klidu zaznamenávají v letním období strážníci častěji. Jedná se o hluk z restaurací, ze zahrádek, ale lidem vadí i běžné povídání si mezi sebou při ohni na zahradě, opilecké přebíhání z restaurací do restaurací a např. i noční troubení z vozidel. Noční klid začíná ve 22 hod. a končí v 6 hod. ráno. Strážník může za prokázaná porušení nočního klidu udělit příkaz na místě, nově až do výše 10 000 Kč. Rušení nočního klidu, která probíhají po celém městě, nelze vždy zcela podchytit. Jedná se hlavně o přesunutí občanů z restaurací do svého bydliště. Tato rušení jsou ovšem krátká a mnohdy nemáme již co řešit, když se na místo dostavíme.
25. 7. Zaparkoval s náklaďákem na chodník uprostřed náměstí. Strážníci řešili přestupce, který s nákladním vozem zaparkoval přímo na náměstí na chodník. Přestupce však odmítal zaplatit na místě pokutu příkazem. Ve výše popsaném jednání je spatřováno podezření ze spáchání přestupkového jednání o silničním provozu. Jiní účastníci provozu na pozemních komunikacích než chodci nesmějí chodníky nebo stezky pro chodce užívat, pokud není v tomto zákoně stanoveno jinak. Stání vozidel na chodníku je povoleno jen v případě, že je zde umístěna dopravní značka umožňující stání vozidla na chodníku s dodatkovou tabulkou vyznačující způsob takového stání. V místech stání výše popsaného vozidla není a nebyla umístěna žádná dopravní značka umožňující na chodníku s vozem stát. Z důvodů, že věc nebylo možno projednat na místě příkazem, byla věc postoupena do správního řízení.

Zapsala strž. Alena Kovaříková, zástupce velitele MP DobříšPředchozí článekProgram zápasů Program zápasů MFK Dobříš – září
Další článekPozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva města Dobříše