ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35Den Země na „staré škole“

Dne 22. dubna si každoročně připomínáme celosvětový Den Země, který je ekologicky motivovaným svátkem. Je dnem věnovaným naší planetě, a tím vlastně nám všem. Datum oslav je inspirováno původními dny Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti a oslavovaly příchod jara, nakonec bylo ale vybráno pozdější datum. Pro žáky naší školy byl na tento sváteční den připraven pestrý program. Děti prvního, druhého a třetího ročníku luštily křížovku, hledaly rozdíly. Řešily kvíz, přesmyčky a rébusy. Poznávaly rostliny a živočichy. Zemi složily básničku a nakreslily přáníčko. Od čtvrtého ročníku již byly úkoly složitější. Každý ročník se věnoval jednomu ze zadaných témat (Pták roku; Cestujeme vesmírem; Putujeme Dobříší a okolím; I cizí kraje jsou nám blízké; Multipolis aneb Přemýšlíme o sobě; Voda = život). Výsledkem jejich celodenního snažení se staly velmi zdařilé plakáty. Práci dětí zpestřila další stanoviště. V tělocvičně si mohly vyzkoušet svou obratnost na opičí dráze a dovednosti při poskytování první pomoci. Ve školní budově si zopakovaly pravidla při třídění odpadu. Pro žáky devátého ročníku byly připraveny pokusy s destilovanou, minerální a dešťovou vodou. Děkujeme všem za odvedenou práci.

Jitka Hadamovská a Matěj Velebil


Úspěchy v okresních kolech fotbalových turnajů

V měsíci květnu proběhlo několik fotbalových utkání na okresní úrovni. Naše škola hrála 4. května okresní kolo v Minifotbalu ZŠ v kategorii žáků 6. a 7. tříd a umístila se na skvělém 3. místě. Ve čtvrtek 5. května se v okresním kole Minifotbalu ZŠ dařilo družstvu v kategorii 8. a 9. tříd, které skončilo na skvělém druhém místě. Proběhlo také okresní kolo McDonald‘s Cupu, kde ve středu 4. května v nejmladší kategorii 1.–3. tříd naše družstvo obsadilo skvělé čtvrté místo v okrese. V dalším turnaji v úterý 10. května v kategorii 4.–5. tříd obsadilo naše družstvo skvělé 2. místo. Všem hráčům gratulujeme ke skvělým umístěním a děkujeme za reprezentaci školy.

Pavel Hadraba


Novinky z kroužku japonštiny

V prosincovém čísle jsme psali, že jsme v letošním školním roce na naší škole otevřeli kroužek japonštiny. Nyní přinášíme další zprávy. Kromě výuky samotného jazyka se seznamujeme i s japonskými reáliemi, ať už se jedná o japonskou kuchyni, kulturu či život v dnešním Japonsku.
V rámci těchto aktivit jsme před Vánocemi uspořádali „suši párty“. Žáci připravili suši vlastní výroby. Někteří žáci měli zkušenosti s přípravou suši již z domova. Ti nás obohatili o nové recepty. Jiní vyráběli suši poprvé. Párty jsme si ale všichni společně užili a veškeré připravené suši lahodilo nejen chuti, ale i oku.


Dalším zajímavým zpestřením našich japonských setkání byl videohovor do Tokia s významným českým japanologem panem Petrem Holým. Petr Holý žije již dlouhá léta v Japonsku, ale některým občanům Dobříše jistě není neznámý, neboť je to dobříšský rodák, absolvent naší základní školy a Gymnázia K. Čapka. Pan Holý si s námi velmi rád popovídal i proto, že vinou pandemických opatření se za poslední dva roky domů na Dobříš nedostal. Celý asi hodinový rozhovor probíhal ve velmi přátelském duchu, žáci se na příklad dozvěděli o životě v současném Japonsku či o možnostech studia japonštiny. Děkujeme a těšíme se zase někdy na viděnou!
Studium japonštiny obnáší nejen zvládnutí výslovnosti, slovní zásoby a gramatiky, ale také systému písma, který patří k nejsložitějším na světě. Japonština totiž používá kombinaci čínských znaků (kandži) a dvou fonetických slabičných abeced (hiragana a katakana), v některých případech i latinku (rómadži). Nejvíce používanou slabičnou abecedu hiraganu si někteří zdatní žáci již osvojili téměř celou. Postupně se seznamujeme i se znaky převzatými z čínštiny. Jejich psaní trénujeme například formou kaligrafie, která je mezi žáky velmi oblíbená.

Alexandra Kubátová

Reklama

Předchozí článek2. ZŠ Dobříš
Další článekJindřiška Romba: V červnu na téma škol a návrhu řešení, jak rozpohybovat školskou komisi a pomoci ředitelům. Proč?