2. ZŠ DobříšJarní výlety a akce na 1. stupni

Květen a červen jsou ve školním roce tradičně věnovány nejenom učení ve škole, ale děti i pedagogové se těší hlavně na výlety a mimoškolní aktivity. Děti z prvního stupně v květnu zavítaly do plzeňské zoologické zahrady a do Prahy do Národního muzea a do knihovny Strahovského kláštera.

Zoologické zahrady a vůbec pozorování zvířat patří mezi velmi oblíbené dětské činnosti. V zoo si děti prohlédly nejenom zvířata, ale rozšířily si i znalosti ze světa rostlin, protože mezi jednotlivými pavilony a ohradami tamější zoo jsou záhony plné květin a keřů, které v tomto období tak nádherně kvetou a jsou plné barev.

Třídy, které navštívily Národní muzeum, byly obohaceny o prohlídku historické budovy a prohlédly si Prahu z výšky. Vystoupaly totiž do prosklené kopule, odkud je nádherný výhled na střechy okolních domů i na vzdálenější pražské památky. Třídy, které si udělaly výlet na Strahov, si prošly historické sály plné knih, glóbusů, obrazů a soch a byly nadšené hlavně ze skrytých schodišť schovaných v útrobách knihovny, obdivovaly staré cenné tisky a po prohlídce interiérů si udělaly i procházku k Petřínské rozhledně a do sadů v okolí kláštera.
Všechny výlety nám přišly velmi zajímavé. Poznatky, které na výletech žáci získali, jistě využijí k rozšíření svých znalostí v různých předmětech. V tomto školním roce jsme všichni na tyto akce natěšení i z toho důvodu, že poslední dva školní roky byly ovlivněny covidem a nebylo možné se těmto aktivitám věnovat v takovém rozsahu, na jaký jsme zvyklí.

Tereza Moslerová, tř. učitelka V.C


Co se děje ve školní družině?

Tento měsíc jsme se v rámci celoročního námětu „Z pohádky do pohádky“ zaměřili na „Kamarády z Večerníčku“. Vyrábíme pexeso, leporela a papírové loutky s touto tematikou. Také se hodně věnujeme sportovním a pohybovým hrám venku. Téměř v každém oddělení družiny máme nové kamarády z Ukrajiny, a tak se je snažíme zapojovat do všech našich činností. Sportovní hry a soutěže patří mezi ty nejoblíbenější. Proto jsme pro děti připravili sportovní odpoledne, při kterém si zahrály turnaj ve vybíjené a změřily si síly v přetahování lanem.

Klára Szabová, ŠD


Ekopobyt v MEVPIS Vodňany

Ve dnech 28.–29. 4. 2022 se pro vybrané žáky 7. a 8. tříd uskutečnil ekopobyt ve Vodňanech.
Pro skupinu 30 žáků byl připraven bohatý dvoudenní program v MEVPIS (Mezinárodní environmentální vzdělávací, poradenské a informační středisko ochrany vod Vodňany).


Navštívili jsme sádky, vysazovali candáty, lovili a zkoumali vodní plankton a pozorovali jednotlivé druhy ryb, a dokonce i raků.
Všem se program moc líbil a odnášíme si spoustu nových znalostí.

Hana Petráková Hartmannová a Daniela Malá


Sportovní úspěchy 2. ZŠ Dobříš

Zkušenosti, radost, napětí, odvaha, fair play, slzy, zklamání, zážitky, nové dovednosti, přátelství… Jen několik vybraných pojmů z mnoha prožitků našich reprezentantů na okresních soutěžích školní sportovní ligy. Velká gratulace za reprezentaci naší školy a města Dobříš patří nejen žákům, ale také učitelům a trenérům!

Skvělé výsledky v krátkém shrnutí zde:
• 1. místo okres – MINIBASKETBAL, chlapci 4. až 5. třída (Příbram)
• 1. místo okres – ODZNAK VŠESTRANNOSTI, družstva 2. stupeň (Sedlčany)
• 1. místo okres – BASKETBAL, chlapci 8. až 9. třída (Příbram)
• 1. místo okrsek – FOTBAL, chlapci 4. až 5. třída (Dobříš)
• 1. místo okres – ATLETIKA, dívky družstva 8. až 9. třída (Dobříš), těšíme se na krajské kolo v Kolíně 25. 5.
• 1. místo okres – ATLETIKA, chlapci družstva 8. až 9. třída (Dobříš), těšíme se na krajské kolo v Kolíně 25. 5.
• 2. místo okrsek – FOTBAL, chlapci 1. až 3. třída (Dobříš)
• 2. místo okres – ATLETIKA družstva, dívky 6. až 7. třída (Dobříš)
• 2. místo okres – ATLETIKA družstva, chlapci 6. až 7. třída (Dobříš)
• 2. místo okres – FOTBAL, chlapci 4. až 5. třída (Příbram)
• 2. místo okres – FOTBAL, chlapci 6. až 7. třída (Příbram)
• 3. místo – BASKETBAL, chlapci 6. až 7. třída (Příbram)
• 7. místo kraj (postup) – BASKETBAL, chlapci 8. až 9. třída (Nymburk)
• 12. místo kraj (postup) – ODZNAK VŠESTRANNOSTI, družstva 2. stupeň (Slaný)
• 4. místo okres – VOLEJBAL, 6. až 9. třída dívky (Příbram)
• 4. místo okres, postup (skupina) – FOTBAL, chlapci 1. až 3. třída (Dobříš)
• 5. místo (skupina) – FOTBAL, chlapci 8 až 9. třída (Příbram)
• 7. místo – BASKETBAL, dívky 8. až 9. třída (Příbram)
• 7. až 9. místo – VYBÍJENÁ, chlapci 4. až 5. třída
• 7. až 9. místo – VYBÍJENÁ, dívky 4. až 5. třída


Cvičíme s ukrajinskými dětmi!

Naše škola jako jediná na Dobříši pracuje s mnoha dětmi, které k nám se svými rodiči uprchly z Ukrajiny. Učitelé naší školy jim poskytují školní zázemí, vzdělání a doučování českého jazyka. I ve sportu pro ně máme projekt, kde se učitelé tělocviku snaží o výuku v komunitní skupině ukrajinských dětí. Výuka pohybových dovedností, her a stmelování kolektivu probíhá s menší jazykovou bariérou, kterou se nám pomocí angličtiny a ruštiny daří, mnohokrát s úsměvem, překonávat.

Michal Ciboch

Reklama

Předchozí článekTýden v Trnce plný projektů
Další článekZŠ Dobříš, Komenského nám. 35