Zprávy ze Základní školy Dobříš, Komenského nám. 35Vyhodnocení matematických soutěží

Na skvělá umístění našich žáků v celorepublikových matematických soutěžích navázali žáci úspěchem tentokrát v matematické olympiádě. Do jejího okresního kola, které se konalo prezenční formou, se probojovali tři žáci z 5.A. Na krásném 1. místě se umístila Amálie Bedřichová, 2. místo patří Antonínu Michálkovi a na 5. místě skončil František Fruhwirt. Všichni jmenovaní spolu s žáky, kteří byli úspěšní v soutěžích Klokan a Pangea, převzali diplomy a drobné dárky. Blahopřejeme.

Mgr. Kateřina Sobotková


Deváťáci v rolích učitelů

Žáci 9. tříd si už tradičně v červnu vyzkoušeli role učitelů…
V pondělí 14. 6. 2021 jsme si vyzkoušely učit matematiku v 5.C. Zprvu jsme se obávaly, jak tato hodina proběhne, jestli zaujmeme pozornost žáků a jak na nás budou reagovat. Tyto obavy však byly zbytečné. Děti krásně spolupracovaly a mezi sebou soutěžily ve dvou týmech. Připravily jsme si pro ně hry a soutěže, ve kterých si zopakovaly látku na blížící se matematický test. Doufáme, že si hodinu matematiky žáci 5.C užili aspoň tak jako my.

V budoucnu bychom si obě dokázaly představit vyučovat na základní škole, protože práce s dětmi je nám velmi blízká. Musíme ale uznat, že povolání učitele není vůbec lehká záležitost, i když se to tak na první pohled může zdát. Už jen samotná příprava na tuto hodinu nám zabrala spoustu času, ale za ten výsledek to stálo.

Tímto děkujeme paní učitelce Sobotkové za poskytnutí příležitosti si vyučování vyzkoušet a žákům z 5.C za skvělou spolupráci a krásný zážitek.

Eliška Sokolová a Anežka Hájková, 9.B


Výuka robotiky

Po dlouhé době strávené na distanční výuce se dveře naší školy konečně otevřely i pro žáky druhého stupně. Přítomnosti žáků šestých ročníků jsme využili ke skupinové práci s robotickými stavebnicemi. Během dvouhodinové práce měli žáci možnost vyzkoušet všechny robotické stavebnice, se kterými se u nás na škole mohou setkat. Některé skupinky programovaly ozoboty pomocí barevných fixů a vznikala tak krásná robotí města plná nejrůznějších barevných kódů, za kterými se skrývaly nejrůznější příkazy. A naši ozoboti už se nějaké té aktivity také nemohli dočkat, proto zadané úkoly plnili bezchybně. Nedávno se navíc naše parta ozobotích kamarádů rozrostla o dalších 18 členů, se kterými se nám výborně pracovalo. Někteří žáci dali přednost složitějším stavebnicím a postavili pár mBotů. Na někoho ve škole dokonce počkal několik měsíců rozestavěný robot VEX IQ. Doufejme, že nám situace umožní využít roboty ve výuce do konce školního roku ještě mnohokrát.

Mgr. Monika Cieślik


Školní časopis STARka číslo 2 – čtení pro příjemné letní dny

Milí čtenáři a naši příznivci,
v první řadě bych vám jménem všech tvůrců časopisu STARka chtěla poděkovat za vskutku pozitivní a vřelé přijetí prvního jarního čísla. K našim uším se donesla opravdu velká spousta milých ohlasů a pochvalných komentářů, čehož si samozřejmě velmi vážíme, a pevně doufáme, že se vám stejně bude líbit i toto druhé vydání STARky, které je nabité spoustou zajímavých článků a několika krásnými rozhovory s opravdu zajímavými lidmi. Druhé číslo naleznete na https://drive.google.com/file/d/1BYF353nPFdayKgr5SN0AqRHXe0EYLOrz/view.

Všichni za sebou máme velmi náročný a netradiční školní rok. Situace byla vyčerpávající pro všechny zúčastněné – pro žáky, rodiče i učitele. Pojďme se ale zaměřit na hezké a pozitivní věci, protože jak říká Paulo Coelho, nejtemnější chvíle je vždy před úsvitem. Nejtemnější chvíle právě míjí a my vstupujeme do dalšího ročního období plni optimismu. Pojďme si léto pořádně užít. Zapomeňme na všechny starosti a (ne)splněné úkoly a povinnosti.

Za celou redakci vám naplno
prožité léto přeje Mgr. Monika Cieślik

Reklama

Předchozí článekZprávy z 2. ZŠ Dobříš
Další článekPoděkování zaměstnancům dobříšských škol