Zprávy z 2. ZŠ DobříšProjektový den – Práce s kůží

Na začátku června se několik tříd prvního stupně zúčastnilo projektového dne Práce s kůží. Projekt lektorovala paní Ludmila Osičková, která se věnuje rukavičkářství. Toto řemeslo proslavilo Dobříš po celém světě, ale v současnosti mu bohužel hrozí zánik. Proto se paní Osičková rozhodla ve spolupráci s MAS Brdy–Vltava prezentovat výrobu kožených věcí dětem ve školách a šířit tak povědomí o tomto zajímavém oboru. Dětem představila tuto práci, přinesla jim na ukázku různé druhy kůží a ukázala nástroje a pomůcky, které pro svoji činnost využívá. Děti si také práci nadšeně vyzkoušely a vyrobily si za pomoci paní Osičkové vlastní výrobek z kůže. Mladší děti vyráběly stojánek na tužky, starší děti si troufly na výrobu měšce. Celý projektový den děti hodnotily velice kladně. Děkujeme MAS Brdy–Vltava za podporu a za spolupráci při realizaci celé akce.

Tereza Moslerová


Školní družina ve 2. ZŠ Dobříš

Na naší škole máme v letošním školním roce devět oddělení školní družiny. Zapsáni jsou i žáci ze čtvrtých tříd a několik žáků z pátého ročníku. Na každý školní rok máme nějaké roční téma, od kterého se pak odvíjí náplň výchovně-vzdělávací práce v jednotlivých měsících. Letos jsme měli celoroční námět „CESTA KOLEM SVĚTA“. V září jsme začali poznáváním naší České republiky a s ohledem na věk a schopnosti dětí jsme se seznamovali se zeměpisnými zajímavostmi naší země, ale také s různými druhy fauny a flóry. Připomněli jsme si také důležité události z historie a kultury.
V dalším měsíci jsme pak „cestovali“ po Evropě a seznamovali se jednak s našimi sousedními státy, ale také s dalšími evropskými zeměmi.
Nestihli jsme všechno, co jsme měli naplánováno, protože škola byla na pět týdnů uzavřená kvůli epidemii koronaviru.

V cestování po světě jsme pak pokračovali pouze s dětmi 1. a 2. tříd. Procestovali jsme Asii, Antarktidu, Severní a Jižní Ameriku a také Austrálii. Naším cílem bylo, aby si děti zapamatovaly alespoň některé zajímavosti z přírody a života lidí, které jsou typické pro daný kontinent.
V polovině dubna jsme se opět mohli věnovat poznávání světa. Čekal na nás nejteplejší kontinent – Afrika, a také úkol dozvědět se něco o životě v mořích a oceánech. Děti vytvořily spoustu krásných obrázků a společných prací, které jsme postupně vystavovali na chodbě školy.

Stejně jako vloni jsme do programu odpoledních činností zařadili také práci v různě zaměřených kroužcích. Jedná se o kroužky čtenářské, badatelské a kroužek deskových her.

Chceme, aby se děti ve družině nenudily, naučily se smysluplně využívat svůj volný čas a trávily příjemné chvíle se svými kamarády.

Eva Pletichová,
vedoucí vychovatelka
Gratulace k ocenění v soutěži Svět očima dětí

V rámci konání 18. ročníku soutěže Svět očima dětí vybrala komise odboru tisku a public relations MV ČR mezi oceněná díla práci naší žákyně Heleny Kadlecové, třída VII.A. Oceněná práce je krátké video, pocta všem zdravotníkům, kteří bojovali v první linii. Téma soutěže bylo: „Svět v době pandemie a hrdinové v první linii“.

Adéla Zbíral, učitelka Vv


Léto na 2. ZŠ Dobříš

Mé milé léto, cos nám přineslo?
Všude kvítí pěkného, modrého, bílého i červeného. (lidová říkanka)
Naši školu navštívila dne 8. června paní Lucie, maminka našich dvou žáků. Strávila s námi celé odpoledne, a výsledek? Odpoledne plné nadšení, krásy a voňavého opojení.
Třída VII.A. a VII.D. v rámci pracovních činností vyrobila maminkám, babičkám a tetičkám… nádhernou dekoraci z živých květin. Milé mamince děkujeme za krásné tvořivé odpoledne a dětem za skvělou chuť k práci!

Adéla Zbíral, učitelka Vv


Slovo ředitelky školy na závěr školního roku 2020/2021

Prázdniny začínají!
Je tady červenec, prázdniny, konec respirátorů, roušek, testování a distanční výuky. Zkrátka, na dva měsíce konec školy! Dva měsíce prázdnin jsou před námi učiteli, zaměstnanci školy, žáky, i vámi rodiči a prarodiči, kteří si je letos zasloužíte za společnou školní práci a pomoc dětem. Kdyby nebylo babiček, dědečků, tatínků a maminek, nezvládli bychom to. Aby se nám šlo na prázdniny vesele, stačili jsme uskutečnit řadu akcí. Výlety do Prahy, Plzně, do okolí Dobříše, na farmy i turistické a sportovní akce. Žáci 2. stupně se učili vázat kytice a základy floristiky, připravovali jsme se na jízdu na kole, zopakovali si na školním hřišti kolektivní i tradiční sporty. Nejstarší žáci, kteří opustili naši školu a v září nastoupí na střední, se seznámili s právními základy.

Léto bude určitě ve znamení pohybu, sluníčka, čerpání energie. Věříme, že se nám po prázdninách vrátí do školy odpočatí žáci i učitelé a že zasedneme postaru do školních lavic a odložíme notebooky a mobily.
Přejeme vám všem, vážení čtenáři, sluncem a optimismem naplněné letní dny.

Mgr. Bohumila Pallagyová, ředitelka školy

Reklama

Předchozí článekSportovní den pro školky
Další článekZprávy ze Základní školy Dobříš, Komenského nám. 35