Základní škola

Ze školní kroniky


Vážení čtenáři,
pojďte se podívat do naší základní školy a zavzpomínat si…

Naše škola je krásná, nejenom budova, zahrada, školní hřiště, ale i vnitřní prostory. Ve všech třídách je nový nábytek a místo klasických tabulí s křídou (které jsou tam také) velké multiboardy, neboli velké obrazovky s připojením na internet. Žáci tuto techniku využívají po celý den k výuce.

Budova základní školy prošla během posledního desetiletí dvěma vlnami rekonstrukcí. Během té první se z gruntu rekonstruovalo sociální zázemí školy a vybudovala se počítačová třída. Žáků začalo hodně přibývat.

7. dubna 2016 byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce školy, která trvala necelých pět měsíců. Nad hlavami žáků a paní učitelek se tak prováděla vestavba podkroví. Tato rekonstrukce probíhala ve dvou fázích. Nejprve se začalo výměnou a zateplením celé střechy. Pak byla realizována půdní vestavba, kde vznikly ikla i nová ředitelna. Musel se dát i vyrobit nábytek na zakázku. Bylo neuvěřitelné, jak vše proběhlo v termínu i včetně úklidu. dvě nové třídy včetně sociálních zařízení. Spolu s tím bylo nutné rozšířit prostory šaten a vyučování v této době rekonstrukce bylo veselé. Řemeslníci se snažili hlučné práce provádět v odpoledních hodinách. Nesměli jsme používat školní zahradu a dětské hřiště u školy, kde stálo lešení. A na jaký zážitek žáci vzpomínají? „Při vyučovací hodině se začaly ozývat rány a z větracích šachet, které jsou ve třídě, se začal valit prach. Všichni koukali, co se to děje. Žáci třídu opustili a počkali, až paní školnice vše uklidí.” Velkým zážitkem byla pro žáky stavba krovů na střeše, které pokládal jeřáb. Další podívanou bylo vozítko na střešní krytinu – tašky. Co se šustlo na stavbě, žákům neuniklo.

V roce 2019 proběhla rekonstrukce šatny, kde se musely vyměnit dlaždice. Nový kabát dostaly i dveře v přízemí školy.
V následujícím roce se přihlásilo ještě více dětí a bylo tedy nutné dát vyrobit další šatní skříňky. Zároveň byly zrekonstruovány nové dveře s obložkami v celém prvním patře školy. Všechny třídy dostaly nové osvětlení.
Letos nás čeká nový rozvod elektřiny (zásuvek) ve třídách. Nesmíme zapomenout i na nové vybavení tělocvičny (basketbalové koše, kladina, hrazda, šplhací tyče a lana), zkrátka vše, co moderní škola má mít.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat Obecnímu úřadu ve Staré Huti, jak pečuje a zvelebuje naši školu.

Jestlipak víte, že naše škola na podzim tohoto roku oslaví 124 let?
Ve škole se píše již šestá kniha školní kroniky. Na psaní kronik se podílela spousta učitelů. Posledních devět let je kronikářem Dana Kunrtová.
Oslovila jsem několik služebně nejstarších zaměstnanců školy. Nejvíce let prožitých ve škole má naše paní školnice Miroslava Dragounová. Již 25 let sama zajišťuje veškerý úklid celé budovy, a že toho je opravdu hodně. Mimo to řeší i různé kuriózní situace a nehody.

Druhou služebně nejstarší osobou je Marta Hejzlarová. V naší škole pracuje 12 let. Několik let byla učitelkou a nyní je vychovatelkou ve školní družině. Co říká Marta: „Moc si toho vážím, že mohu pracovat v této škole a obec Starou Huť jsem si vzala jako svou domovskou.”

Třetí služebně nejstarší osobou je Dana Kunrtová. Ve škole pracuje 8 let jako vychovatelka. Co říká Dana: „Škola je moje srdcová záležitost, prostě druhý domov, kam se opravdu vždy ráda vracím. Práce vychovatelky mě moc baví a snažím se děti vychovávat, tak aby si něco odnesly i do života. Je skvělé jim vymýšlet zábavičku na každé odpoledne.”

Čtvrtou služebně nejstarší je Ilona Pilecká, která 5 let dojížděla 2× týdně do školy jako učitelka hudebních nástrojů. Vyučovala žáky na flétnu a piano. Ve škole se jí tak zalíbilo, že nastoupila jako učitelka na plný úvazek. Co říká Ilona: „Krásná, rodinná školička se skvělým kolektivem.”

Jak vzpomínají bývalí žáci na naši školu: „Moc se nám stýská. Huťská škola byla pro nás škola hrou. Úžasné velké přestávky strávené na školním hřišti. Každý rok jsme měli jiné hravé téma, které nás při výuce provázelo celý školní rok (námořníci, kosmonauti …)“. A závěrem: „Hned bychom se do huťské školy vrátili.”

A jak vidí naši školu letošní prvňáci: „Moc, moc se nám tu líbí a chceme chodit pořád do školy a nechceme být doma na distanční výuce. Naše paní učitelky jsou na nás moc hodné a milé.”

Dana Kunrtová

ZŠ Stará Huť 2018/2019

Reklama

Předchozí článekZprávičky z naší MŠ
Další článekStavba nové mateřské školy