Zadluží koalice Dobříš až do roku 2035?

42


Na jednání zastupitelstva dne 6. 2. 2019 prosadila koalice PRO Dobříš, ODS a KDU ČSL nejtěsnější většinou 11 hlasů kroky, kterými může zadlužit Dobříš až do roku 2035. Schválila rámcový úvěr 140 milionů, ze kterého je určeno 45,5 milionu na dofinancování čtyř projektů připravených bývalým vedením města (dostavbu školy a varny 2. ZŠ, zateplení a revitalizaci sportovní haly, chlazení pro zimní stadion). Hodnota těchto 4 projektů je 131 milionů, z toho přes 85 milionů bude zaplaceno z dotací. Zbylých 95 milionů z úvěru je určeno na dofinancování projektu nové knihovny se spolkovou činností. Na jednání sice zástupci koalice ujišťovali, že tato částka může být použita i na jiné potřeby města, zároveň však v rozpočtu na rok 2019 schválili 4,5 milionu na zpracování projektové dokumentace nové knihovny. S již vynaloženými 2 miliony dosáhnou jen náklady na projekty pro knihovnu 6,5 milionu. Pokud město nezíská plánovanou dotaci, vydá dalších nejméně 40 milionů z vlastního rozpočtu na úkor jiných potřeb. Lhůta pro čerpání úvěru jsou 3 roky. To znamená, že úvěr může čerpat jen toto vedení města, ale splácet ho budou ještě ta čtyři následující. Proto opozice požadovala, aby o takovém zatížení města rozhodli občané v místním referendu. I to koalice svými 11 hlasy odmítla. Návrh opozičních zastupitelů, aby se přijal úvěr jen na dofinancování připravených projektů a úvěr pro knihovnu se řešil, až bude známo, zda na ni město získá dotaci a kolik by projekt vlastě stál, byl rovněž smeten. Mrzí nás, že koalice nemá žádnou snahu jednat o záležitostech města s opozicí, bavit se o kompromisech a nejlepších řešeních pro město, jak slibovala před volbami. Nezpochybňujeme potřebnost knihovny a její a záslužnou činnost. Knihovnu ale Dobříš má, a pokud má být nová, tak za rozumných podmínek.

Ing. Markéta Čermáková, MBA, Mgr. Tomáš Helebrant, Bc. Vít Rosenbaum, MPA
– zastupitelé města

Reklama