Proč vedení města nechce dotace? – Odpověď na příspěvek JUDr. Jana ProcházkyMěsto potřebuje pro svůj chod, správu a projekty každou korunu. Kromě příjmů daných ze zákona má možnost ucházet se o dotace na konkrétní projekty z různých programů a vylepšit tak svůj rozpočet. Dotace nemám rád. Systém je ale takto nastaven a obce musí bojovat poníženými suplikami o každou korunu, kterou mohou získat navíc. Ne však asi Dobříš. Ze zápisu z 3. zasedání zastupitelstva ze dne 6. února jsem se dozvěděl, že hlasy 11 zastupitelů „vládní koalice“ zastupitelstvo odmítlo podat žádosti o dotaci na akci „Modernizace tělocvičny 2. ZŠ” do výzvy MMR z programu obnovy sportovní infrastruktury. Jde o více než milion korun. Za to by mohl třeba rok a půl fungovat fotbalový klub, mohly se podpořit spolky nebo třeba opravit několik set metrů chodníků. Ještě mě udivily dvě věty ze zápisu: „Tento dotační titul vyhledala paní ředitelka 2. ZŠ a oslovila město s požadavkem…“ Nemělo by všechny příležitosti pro vylepšení rozpočtu aktivně vyhledávat samo město? Ale nejvíce mě šokovalo stanovisko paní starostky, která uvedla, „že by raději do tohoto projektu věnovala peníze z rozpočtu města.“ Škoda že ne z vlastního. Třeba by uvažovala jinak. Argumentace, že bude na 5 let omezena možnost pronajímat tělocvičnu mimoškolním zájemcům jen na 20 % z celkové kapacity neobstojí. Paní ředitelka uvedla, že tato podmínka je lehce splnitelná. A přijít o pár tisícovek z pronájmu je ve srovnání s milionovým příjmem nesouměřitelné. Byl bych rád, kdyby se nové vedení města aktivně zabývalo všemi možnostmi na zvýšení příjmů. Na dotace není nárok, ale alespoň se to má zkusit. Bývalé vedení města, i když jsme na něj občas nadávali, připravilo pro to současné dotace na 4 projekty za více než 85 milionů. Ono v ČR všechno dlouho trvá. Co jedni připraví, často až druzí dokončí. Proto by Dobříš potřebovala vizi na několik volebních období. Nepolitikařit a dohodnout se, aby se každé 4 roky vše nenegovalo a neplivalo se po tom, co připravili předchůdci.

Jan Procházka


 

Odpověď na příspěvek JUDr. Jana Procházky „Proč vedení města nechce dotace?“

Níže se pokusím doplnit informace a vysvětlit panu Procházkovi více souvislostí, které ve svém příspěvku nezmiňuje.

Město není firma, město je tu pro občany

„Ale nejvíce mě šokovalo stanovisko paní starostky, která uvedla, ‚že by raději do tohoto projektu věnovala peníze z rozpočtu města‘,“ napsal JUDr. Jan Procházka.

Zápis ze zastupitelstva neuvádí doslovnou citaci mého vyjádření; ve skutečnosti jsem řekla: „…přikláněla bych se k tomu, aby město investovalo do tohoto projektu svoje vlastní peníze a raději bylo (…v tělocvičně) více prostoru pro potřeby veřejnosti třeba i za nižší cenu (…nájmu tělocvičny).“ Dotační peníze je dobré využívat tam, kde jsou přínosem, a o věcech je potřeba přemýšlet v širších souvislostech. Vůbec by mě nepřekvapilo, pane Procházko, kdyby naopak byli šokovaní ti občané, kteří by přišli o možnost užívat tělocvičnu poté, co by město rekonstruovalo tělocvičnu s přispěním dotace. Považuji proto za vhodnější rekonstrukci za cca 1,8 mil. Kč zařadit do plánu investic na příští rok a hradit z rozpočtu města. Jen tak budou moci sportovci využívat tělocvičnu podle svých potřeb i nadále.

„Argumentace, že bude na 5 let omezena možnost pronajímat tělocvičnu mimoškolním zájemcům jen na 20 % z celkové kapacity neobstojí. Paní ředitelka uvedla, že tato podmínka je lehce splnitelná. A přijít o pár tisícovek z pronájmu je ve srovnání s milionovým příjmem nesouměřitelné,” napsal dále JUDr. Jan Procházka.

Uvážlivé hospodaření města je jistě na místě, přesto jeho činnost nelze redukovat na aktivity, ze kterých mu budou plynout zisky. Město zároveň musí zohledňovat a hájit zájmy občanů. Smyslem provozuschopné tělocvičny je, aby v ní mohlo sportovat co nejvíce žáků a maximum mimoškolních zájemců. Školní tělocvična tu také není pro to, aby generovala škole co největší zisky. Ve skutečnosti totiž opravdu nejde o pár tisícovek, ale o to, že by byl na pět let omezený provoz tělocvičny pro veřejnost a aktivní sportovce.
Milionová dotace se sice na první pohled může jevit jako zajímavý finanční zdroj pro město, ale při důkladnějším zkoumání všech souvislostí a z pohledu provozu tělocvičny až zas tak zásadní není.
Zkusím vysvětlit souvislosti mezi zájmem občana a městskými financemi jednoduchou analogií: Město Dobříš „dotuje” fotbalisty tím, že jim přispívá z rozpočtu města na jejich sportovní aktivity (např. v roce 2014 – 522 280 Kč; 2015 – 550 000 Kč; 2016 – 585 000 Kč; 2017 – 600 000 Kč; 2018 – 600 000 Kč + 750 000 Kč na rozšíření kabin; 2019 – 637 000 Kč; tj. 4 244 280 Kč za šest let) a navrch jim pronajímá stadion za pouhou 1 Kč ročně. Analogicky město může „dotovat” sportovní aktivity občanů využívajících tělocvičnu tím, že její rekonstrukci bude financovat z rozpočtu města, a tak udrží provoz tělocvičny pro veřejnost v maximálním rozsahu. Zároveň při zachování současné ceny 200 Kč na hodinu za komerční pronájem tělocvičny a její obsazenosti, škola již nyní utrží 146 400 Kč ročně (tj. 732 000 Kč za pět let).

Shoda mezi opozicí a koalicí

„…hlasy 11 zastupitelů ‚vládní koalice‘ zastupitelstvo odmítlo podat žádosti o dotaci na akci ‚Modernizace tělocvičny 2. ZŠ‘,” píše JUDr. Jan Procházka.

Toto tvrzení pana Procházky je nepravdivé. Proti žádosti o dotaci hlasovalo 10 zastupitelů koalice a 1 zastupitel opozice, hlasování se zdržel 1 zastupitel koalice a 4 zastupitelé opozice. A především, žádný opoziční zastupitel nehlasoval pro podání žádosti o dotaci. Názor pana Procházky zřejmě nesdíleli ani jeho kolegové z hnutí ANO: nehlasovali pro podání žádosti o dotaci a k uvedenému bodu neměli žádné dotazy či připomínky.

Vyhledávání dotačních titulů

„Nemělo by všechny příležitosti pro vylepšení rozpočtu aktivně vyhledávat samo město?” ptá se JUDr. Jan Procházka.

Dotačních titulů se nabízí nespočet. Není ničím neobvyklým, pokud si některé dotační tituly vyhledají i samotné příspěvkové organizace nebo jiné subjekty města, jak se již dříve stalo. Například v době, kdy minulé vedení města najalo firmu Accon na monitoring (vyhledávání) projektových příležitostí, si paní ředitelka 2. ZŠ sama vyhledala dotační titul na výstavbu venkovní učebny, která se letos bude realizovat.
Odbor místního rozvoje města Dobříš také vyhledává dotační tituly. Především pro záměry města, o kterých ví, že je má město v úmyslu realizovat (např. jsou zahrnuty ve strategickém plánu rozvoje města, v rozpočtovém výhledu, případně se s nimi počítá v návrhu rozpočtu na další rok) – v roce 2019 např. dotace na obnovu komunikací.

Jana Vlnasová

Reklama

Předchozí článekZadluží koalice Dobříš až do roku 2035?
Další článekKdyby tak zastupitelstvo někdy mělo moudrost malých capartů