Vyjádření k příspěvku tajemníka Řechky v 12/DLV prosincovém čísle DL pokračovala výměna názorů mezi mnou a tajemníkem MěÚ panem Řechkou ohledně územního plánu a územních studií. Reaguji nyní na příspěvek, který pan Řechka pojmenoval „Stručná reakce na příspěvek p. Vlnasové”, a okomentuji pouze jednotlivé body jeho příspěvku:

V bodě 1 se pan Řechka zásadně mýlí: Tvrdí, že při schvalování územního plánu Dobříše v roce 2010 nebyla zaznamenána žádná negativní stanoviska ohledně zástavby lokality „Úvozová a Ke Bzdince“. To není pravda: Dne 9. 8. 2010, v rámci veřejného projednání, podal Okrašlovací spolek města Dobříše písemné připomínky k návrhu územního plánu města Dobříš. Cituji: „K pokusům zařadit zástavbu v této lokalitě do ÚP došlo v minulých dvaceti letech již několikrát a pokaždé byla tato zástavba vyřazena z důvodu, že se jedná o zemědělskou půdu I. třídy ochrany. Vzhledem k tomu, že se nezměnila ani kvalita půdy ani české právní prostředí, navrhujeme vyřadit zástavbu v této lokalitě i letos…“

V bodech 2 a 3 s panem Řechkou souhlasím a nikdy jsem netvrdila opak. Není mi zcela jasné, proč tyto body do svého příspěvku zařadil a proč se raději nevyjádřil k mému textu a v něm uvedeným argumentům.

V bodě 4 pan Řechka v podstatě říká: Občané, nezajímejte se o to, zda jsou v Dobříši dodržovány zákony, nekontrolujte práci zastupitelů, od toho je někdo jiný… Myslí tím soud? Kdo by tedy měl případně upozornit soud na to, že nejsou dodržovány zákony? V moderní demokracii přeci role občana ve veřejně politickém dění není omezena pouze na cestu k volebním urnám jednou za čtyři roky.

Jana Vlnasová, občan bez politické příslušnosti

Reklama

Předchozí článekOšetření vrb u kina
Další článekÚřad v Dobříši je otevřený, pane Konopáči,