Ošetření vrb u kinaSmuteční vrby u bývalého kina jsou napadeny ohňovcem obecným, jedná se o dřevokaznou houbu, která napadá kmeny a kosterní větve stromů. Plodnice způsobují hnilobu, dřeva a tím výrazně zhoršují stabilitu celého stromu. Stejný případ je i u vrb v ul. Čs. armády, u kterých jsme v únoru roku 2016 provedli sesazovací řez, který vyvolal diskuzi občanů. Tímto článkem chceme předejít různým spekulacím o vandalech, ničení stromů apod.

Sesazovací řez se používá v případech možného statického selhání stromu a zároveň je zájem na jeho ponechání. Řezem se provede hluboká redukce primární koruny, dojde ke snížení těžiště stromu, a tím se zvýší jeho stabilita, zároveň se dočasně prodlouží i obnoví funkční životnost ošetřených dřevin. Strom si vytvoří sekundární korunu, která se musí pravidelně kontrolovat a ošetřovat řezem. Vzhledem k výskytu dřevokazných hub budou muset být stromy dříve či později odstraněny.

Na vrbách u kina bude proveden sesazovací řez v termínu leden až únor, dle klimatických podmínek. Při práci budou dodrženy arboristické standardy péče o přírodu a krajinu vydané AOPK ČR. Tento zásah byl projednán i schválen příslušným odborem výstavby a životního prostředí města.

Jaromír Milner, DOKAS Dobříš

Reklama

Předchozí článekDobříšské tržiště v roce 2018 – plánované akce
Další článekVyjádření k příspěvku tajemníka Řechky v 12/DL