Vážení spoluobčané, milé čtenářky, milí čtenáři

Mrazivý únor a krásné dny bruslení na ledové ploše rybníka Papež jsou za námi. Stejně tak konání 3. veřejného jednání zastupitelstva, které přineslo schválení rozpočtu města Dobříš pro rok 2019.

Zastupitelstvo také schválilo smlouvu o tzv. rámcovém úvěru ve výši 140 milionů korun. V souvislosti s tím se po Dobříši začaly šířit fámy, že současná koalice připravuje enormní zadlužení města. Ráda bych proto uvedla věci na pravou míru: 1) Celá částka 140 mil. Kč vyplývá z projektů, tak jak byly rozpracované bývalým vedením města. 2) Rámcový úvěr znamená pouze „příslib“ možnosti čerpat uvedenou částku; město ji však nemusí vyčerpat, a to bez jakékoli sankce. Město využije z rámcového úvěru pouze tolik peněz, kolik schválí zastupitelstvo ve svém rozpočtu. Pro tento rok je to zhruba 46 milionů korun na dofinancování projektů připravených v minulém volebním období (představili jsme je v lednovém vydání DL: jedná se o výstavbu nového školního pavilonu včetně rozšíření varny a jídelny 2. ZŠ, rekonstrukci a modernizaci odborných učeben v 1. a 2. ZŠ Dobříš, zateplení a revitalizaci sportovní haly, rekonstrukci chladícího zařízení a ledové plochy zimního stadionu, rekonstrukci chodníků v ulici Pražská a další).

O tom, zda vůbec, nebo v jaké výši bude město čerpat další finanční prostředky z rámcového úvěru v následujících letech, se bude rozhodovat teprve v budoucnu. K zodpovědnému rozhodování chtějí zástupci PRO DOBŘÍŠ, ODS a KDU-ČSL v průběhu tohoto roku připravit seriózní podklady, které ukážou možnosti města financovat další plány na rozvoj města, ať už se jedná o rekonstrukci náměstí, komunikací, budovy kina, dalšího rozvoje sportovišť či jiných záměrů.
Přeji Vám příjemné prožití nadcházejících jarních dnů.

Vaše starostka Jana Vlnasová

Reklama