První dobříšský migrant

Zdroj: knihovnadobris.cz


Proč ten název? Protože někteří zastupitelé o projektu knihovny se spolkovou činností mluví, jako by šlo o prvního dobříšského migranta, kterého je nutné se především bát.

Téma stěhování knihovny a projektu knihovny se spolkovou činností v místě bývalého kina se stalo politickou zbraní. Racionální argumenty a diskuse jsou torpédovány emocemi, vyvoláváním strachu a paniky za strany zastupitelů ANO, STAN, TOP 09 i Otevřené radnice a maskovány hesly o transparentnosti a starostmi o veřejné blaho.

Zdá se, že tito zastupitelé mj. nečetli základní informace dostupné na webu knihovny, shrnující vývoj celé, nyní velmi zpolitizované kauzy – www.knihovnadobris.cz/httpwww-knihovnadobris-czknihovna-2017-jak-to-bylo-a-jak-to-bude.

Jinak lze těžko porozumět jejich snaze zabránit možnosti, aby v Dobříši vznikl moderní multifunkční a kulturní prostor pro 21. století – tedy veřejný prostor, který by nadále podporoval spíše „spojování“ společnosti a který by přirozeně bránil jejímu dalšímu „rozdělování“. Navíc by se mohl stát první architektonicky jedinečnou stavbou v Dobříši.

Při posledním veřejném zasedání zastupitelstva (6. 2. 2019) se dokonce objevil názor, že současné umístění knihovny nad restaurací s venkovní zahrádkou je nejlepší. A to navzdory faktu, že vedení města v roce 2015 rozhodlo o stěhování knihovny, bez zajištění nových prostor. Důraz na vzdělanost a kulturní hodnoty jsou pro tyto zastupitele jen prázdnými hesly?

Současný stav je pro ně v souladu s programem prevence kriminality ve městě, výchovou ke zdravému životnímu stylu i selským rozumem? Naše děti a vnoučata ať tedy dál mají příchod, pobyt a odchod z knihovny spojený s cigaretovým dýmem stoupajícím do oken dětského oddělení knihovny, pohledem na občany konzumujícími alkohol a cigarety nebo s hospodskými „moudry“?

Přál bych si, a mnoho lidí se mnou, aby se politika v Dobříši konečně stala racionální veřejnou diskusí a skutečným zájmem o sdílený životní prostor.

Jíra Drvoštěp Štěpo

Reklama