Svoz odpadů ze zeleněDOKAS Dobříš, s. r. o ve spolupráci s městem přistaví veřejně přístupné kontejnery pro podzimní svoz zeleně.

Odpad bude odvezen na náklady města za dále uvedených podmínek:
– odpad musí být uložen do kontejnerů přistavených výhradně za tímto účelem,
– odpad nesmí obsahovat jiné druhy odpadů mimo odpadu zeleně,
– odpad smí být uložen do určených nádob pouze v den sběru odpadů ve stanovený čas,
– odpad nesmí být uložen v igelitových pytlích a musí být roztříděn na větve a kompostovatelný odpad (tráva, zbytky rostlin atd.).

Dny sběru odpadů a seznam sběrných míst pro oblasti:

sobota 24. 10. a 21. 11. 2020, 8.00–15.00 hod.:
• sběrný dvůr – areál firmy DOKAS Dobříš
(ul. Na Chmelnici),
• křižovatka ul. Čs. armády a Polní,
• křižovatka ul. Hálkova a Okružní,
• křižovatka ul. Nad Prachandou a Dubinské Kaštánky,
• křižovatka ul. K Vodárně a Nad Papežem,
• Parkoviště – Sport klub Vlaška,
• křižovatka ul. Part. Svobody a Dlouhá.

sobota 31. 10. a 28. 11. 2020, 8.00–15.00 hod.:
• sběrný dvůr – areál firmy DOKAS Dobříš (ul. Na Chmelnici),
• křižovatka ul. Husova a V Lipkách,
• křižovatka ul. Žižkova a Přemyslova,
• u „Papežanky“ – ul. Dělnická,
• křižovatka ul. U Ovčína a Na Ligruse,
• parkoviště v ul. Na Zlaté stezce (nad „Pentagonem“),
• ul. Na Nábřeží (u ZŠ Lidická).

Veškeré „hromádky“ zeleného odpadu v ulicích budou považovány za černou skládku. Původci černé skládky může být uložena pokuta ve výši dle zákona. Děkujeme za pochopení a těšíme se na vaši spolupráci.

Ing. Adam Šauer, jednatel společnosti

Reklama

Předchozí článekVandalové v Dobříši vytrhali zabetonované lavičky, aby je přemístili o kus dál
Další článekMFK Dobříš: Zveme vás na hřiště V Lipkách v souhrnu minulých týdnů