Studie protipovodňových opatřeníNa západním okraji se město opakovaně potýká s místními povodněmi, kdy při silnějších deštích voda z polí zaplavuje zahrady a sklepy domů. Jedná se o lokality, kam stéká voda z polí u Hostomické ulice a pod Bzdinkou.

Místní povodeň zde proběhla v září 2019, v menším rozsahu pak i v říjnu 2020. Za silných dešťů se obyvatelé v těchto lokalitách potýkají s velkým množstvím srážkové vody, zpravidla se to neobejde bez asistence hasičů, kdy je nutné vodu odčerpávat a usměrňovat pomocí pytlů s pískem. Obyvatelé ohrožených domů opakovaně volají pro dlouhodobém řešení. Město proto zadalo v listopadu loňského roku vypracování studie, jaká opatření by mohla pomoci snížit riziko zatopených zahrad a domů. Studii vypracoval kolektiv Ing. Jiřího Jodla, kteří se dlouhodobě zabývají projekčními pracemi vodohospodářských staveb, retenčních nádrží a šetrnými úpravami krajiny. Studie navrhuje taková opatření, která budou vodu zadržovat na poli a umožní její pomalé vsakování namísto rychlého průtoku městem. Hlavními prvky navržených protipovodňových úprav je výstavba nového rybníčku v horní části na poli u Hostomické ulice, odbahnění rybníku Bzdinka a zvětšení jeho retenční plochy a založení ochranných remízků. Velká většina doporučených zásahů je ale na polích, která mají soukromé majitele. Bez jejich souhlasu nelze návrhy realizovat. Jednání s majiteli postupně probíhají, stejně jako se Zemědělskou společností Dobříš, která na polích hospodaří.

Kompletní studii najdete na webu města v sekci Rozvojové projekty.

Pavel Svoboda, starosta

Reklama

Předchozí článekVývoj a stav ovzduší v Dobříši
Další článekDobříšské listy – duben 2021