Stručně z červnového zastupitelstvaVe čtvrtek 23. 6. 2022 se konalo zasedání Zastupitelstva města Dobříše. Na 26. zasedání rozhodli zastupitelé města o hlavních bodech programu zasedání takto:

Zastupitelé schválili:
• Změna č. 3 územního plánu – vypuštění západního obchvatu z územního plánu
• Prodej části pozemku p. č. 1086/34
(ul. Čs. armády)
• Návrh na pořízení změny územního plánu
– pozemek p. č. 1846/2 (ul. Žižkova)
• Nabytí pozemku p. č. 2481/3 (u Pilského potoka)
• Nabytí pozemku pod chodníkem u zámku Dobříš
• Cena města Dobříše v r. 2022: letošním oceněným je p. Ivo Kylar
• Stanovení počtu zastupitelů pro období 2022–2026: počet zůstává 21
• Žádost o schválení úhrady dluhu v měsíčních splátkách s dlužníkem paní M. N.
• Memorandum o společném zájmu a postupu – propojování vodárenských soustav s Příbramskem
• Středisko zdraví – pozvánka na valnou hromadu
• Informace o návrhu na vyhlášení místního referenda: probíhá kontrola podpisových archů

Zastupitelé neschválili:
• Etapizace ve změně č. 3 územního plánu: nebylo vzato na vědomí
• Návrh na pořízení změny územního plánu – pozemek p. č. 1054/14 (u Bzdinky)
• Závěrečný účet a účetní závěrka města za r. 2021
• Rozpočtové opatření č. 3/2022 vč. přehledu o plnění příjmů a čerpání výdajů k 31. 5. 2022

Zastupitelé vzali na vědomí:
• Zápis z jednání finančního výboru
• Úprava změny č. 3 územního plánu
• Odstoupení Václava Bálka z pozice člena rady města

V čase 23.30 hod. ukončil starosta města Pavel Svoboda jednání, z důvodu nízkého počtu přítomných zastupitelů, ten totiž klesl pod 11 zastupitelů, a zastupitelstvo tak přestalo být usnášeníschopné.

Zpracovala DH

Reklama

Předchozí článekReferendum výstavbě v Brodcích nezabrání
Další článekSlovo starosty: Čeká nás horké léto