S kým by měla Dobříš spolupracovat?V říjnových DL jsem v článku Lokálka a odpady slíbil, že se kvůli omezení velikosti příspěvků k odpadům ještě vrátím. Kritizoval jsem přístup vedení města při omezování osobní vlakové dopravy na Dobříš. Vedení Středočeského kraje včele se STAN přenáší náklady na dopravní obslužnost stále větší měrou na starosty, přesněji řečeno na rozpočty menších obcí, které pak nemají třeba na opravu chodníků. V čem je zakopaný pes? Základní dopravní obslužnost zajišťuje ze zákona kraj. Je autobus či vlak v deset dopoledne základní obslužností zajišťující cestu k lékaři, nebo jen rozmar obce, který si musí zaplatit? To rozhoduje kraj a s obcemi se o tom příliš nebaví. Pro zachování alespoň nějakých vlakových spojů se v rámci našeho regionu sdružil Mníšek, Čisovice, Hraštice, Mokrovraty, Nová Ves a Stará Huť a platí bez našeho přispění i pár spojů na Dobříš. Myslím, že právě tady v rámci přirozeného regionu bychom měli více spolupracovat. V dopravě, zajištění vody, při likvidaci odpadů apod. Avšak v případě odpadů prosazuje vedení města další platby firmě od Břeclavi, která provozuje MESOH, nově si vymyslela ještě spolek Naše odpadky a cenovým nátlakem nutí obce ke vstupu, aby mohla inkasovat jen od Dobříše další až stovky tisíc navíc. Za co? Za pořádání seminářů a setkání starostů, dialog se zástupci svozových firem, podporu spolupracujících svozových firem, oslovování potenciálních členů s cílem posílit vyjednávací pozici apod. Více v materiálech na 21. zastupitelstvo k bodu 18. A v čem spočívá nátlak? Buď obec vstoupí, zaplatí poplatek za členství ve spolku a zdraží se jí MESOH o 11 %, nebo nevstoupí, ale má zájem pokračovat v MESOHu, pak se jí zdraží MESOH o 40 % ! Závěr je jasný. Ukončit spolupráci s touto firmou, nechat systém svozu odpadů zatím, jak je, jen bez lepení cedulek, a hledat optimální řešení pro město ve spolupráci a se zkušenostmi obcí našeho regionu. Chytrých lidí tu máme dost.

Mgr. Tomáš Helebrant, zastupitel


Reakce na článek p. Helebranta

Pracovníci Integrované dopravy Středočeského kraje od jara letošního roku vysvětlují starostům, jak je současný systém veřejné dopravy neudržitelný. Toto téma bylo i předmětem veřejné debaty s paní hejtmankou a radními při jejich návštěvě v Dobříši na konci října. Se starosty dotčených obcí náklady a dopady redukce vlakových spojů intenzivně diskutujeme. Do rozpočtu města na r. 2022 za vedení radnice navrhujeme částku 80 tis. Kč jako příspěvek na železniční dopravu. Obce se takto složí na částku 2,3 mil. Kč, která zajistí zachování 4 vybraných spojů v pracovní dny. Středočeský kraj k tomu přidá finance na další 2 spoje. Navržený příspěvek Dobříše odpovídá poměru, v jakém budeme příští rok přispívat i na autobusovou dopravu, kterou využívá výrazně více občanů Dobříše. O tomto příspěvku města zatím rozhodnuto není, bude to předmětem schvalování rozpočtu na r. 2022 na prosincovém jednání zastupitelstva. Doufám, že náš spíše solidární příspěvek zastupitelé v rámci rozpočtu schválí.

Souhlasím s kolegou zastupitelem, že je v zájmu našeho města spolupracovat s okolními obcemi. O to se ve vedení radnice snažíme. V loňském roce zastupitelé schválili majetkový vstup Dobrovolného svazku obcí Pokocábí do Vodohospodářské společnosti Dobříš. Okolní obce prostřednictvím svazku vlastní 1 % společnosti VHS. Podobnou změnu připravuje i jednatel společnosti Dokas. Pokud se ji podaří dotáhnout a bude zastupiteli schválena, získají okolní obce majetkový podíl také v Dokas, s. r. o. Spolupráce se firmou ISNO IT, s. r. o., která provozuje i pro naše město systém MESOH, je přínosná pro obě smluvní strany. Proto jsme se dohodli, že budeme v dalším roce využívat systém MESOH za současných nezměněných podmínek.

Pavel Svoboda

Reklama

Předchozí článekOdpady po 3. čtvrtletí
Další článekVážení a milí spoluobčané,