Odpady po 3. čtvrtletíLetošní rok byl podobně jako loňský atypický. Jarní lockdown způsobil, že řada obyvatel byla nucena zůstat doma. Mnozí čas využili k pořádnému úklidu. To s sebou neslo zvýšené množství odpadu, protože část znovunalezených „pokladů“ skončila v popelnicích nebo na sběrném dvoře. I tak se nám množství směsného komunálního odpadu (SKO) letos podařilo snížit o 6 %. Za prvních 9 měsíců letošního roku jsme v Dobříši vyprodukovali 997,6 tun SKO. To je téměř o 60 tun méně než za stejné období předchozího roku. Jen na skládkovném jsme tak ušetřili 78 000 Kč. Naopak vytříděného plastu i papíru se svezlo více než za stejné období roku 2020. Výsledné tuny těchto kategorií vzrostly každá o 5 %. V průběhu letošního roku také byla rozšířena síť biotejnerů na kuchyňský odpad. V létě si obyvatelé rodinných domů vyzvedli kompostéry financované z dotace. Postupným jednáním s vlastníky bytových domů přibývá také zamykacích stání. Pak je svoz odpadu skutečně adresný. Výsledkem různých opatření je omezení vzniku černých skládek. V systému MESOH je aktuálně zapojeno 73 % rodinných domů. U bytových domů zapojenost za poslední rok vzrostla o 9 % na celkem 26 %. Svoz odpadu od bytových domů představuje oblast, na kterou se zaměříme i v roce 2022.

Před pár lety jsme si těžko dovedli představit, že místo týdenního svozu budeme svážet jen 2× za měsíc. Jak ukazují aktuální čísla, většina domácností začala více třídit, přemýšlí nad odpadem a snižuje množství směsného komunálního odpadu. Za posledních 10 let kleslo množství SKO z 214 kg na 156 kg za osobu a rok! To je skvělé. Od října 2020 do září 2021 tvoří hodnota vytříděného odpadu, tj. plast, papír, kov, sklo a bio celkem 47 % celkového odpadu. Nový zákon o odpadech všem městům v ČR ukládá do roku 2025 zvýšit podíl vytříděných složek na 60 %. Jsme na správné cestě, stále však máme kam postupovat. Děkujeme, že nad odpadem přemýšlíte.

Pavel Svoboda a Dagmar Mášová

Reklama

Předchozí článekRevitalizace prostoru po budově kina
Další článekS kým by měla Dobříš spolupracovat?