Projekt „Úřad otevřený dětem“ – Jak proběhlo dětské zastupitelstvo?Město Dobříš nastartovalo na začátku roku 2018 nový projekt Úřad otevřený dětem, jehož posláním je seznámit žáky základních škol s chodem samosprávy a státní správy. Během školního roku proběhly besedy v KD Dobříš, kde starosta města přiblížil žákům samosprávní činnost města a tajemník problematiku státní správy a agend, které zde v Dobříši úřad musí vykonávat. Pokračováním bylo následné, školami zvolené tematické setkání s politikem přímo ve školách (prevence kriminality, správa hřišť a mobiliáře). Současně proběhly ve vybraných třídách II. stupně 1. a 2. základní školy volby a 22. 6. se uskutečnilo v KD Dobříš zasedání „dětského zastupitelstva“, které se řídilo pravidly zastupitelstva klasického se všemi náležitostmi a veškerou administrativou. Jednání vedl starosta města společně s tajemníkem a řady dětí doplnili do počtu 21 zastupitelů 4 další politici našeho města. Ostatní žáci a učitelé ze škol pak zasedli v hledišti jako veřejnost.

V úvodu zasedání byla zvolena návrhová komise, zapisovatel i ověřovatelé zápisu. Následně zastupitelstvo schválilo svůj vlastní program (vytvořený ve spolupráci se školami), ve kterém byly 4 hlavní body:

  • problematika skateparku,
  • problematika veřejného koupání na Dobříši,
  • určení částky 20 000 Kč na herní prvek pro děti 12–15 let,
  • akce pro děti a mládež ve městě.

Při projednávání jednotlivých bodů představovali žáci své prezentace, diskutovali, argumentovali a vystupovali velmi otevřeně, což přineslo celému jednání dobrou atmosféru.

První dětské zastupitelstvo jednalo o realizaci nového skate parku, vyjádřilo zájem o výstavbu plaveckého bazénu, představilo a diskutovalo o možnosti organizování veřejných akcí pro jejich věkovou kategorii. V neposlední řadě pak děti rozhodly o nákladech ve výši 20 000 Kč, za které se pořídí pingpongový stůl do Prokopovy zahrady, který budou využívat převážně děti ze ZŠ Dobříš, Lidická 384. V rámci diskuse byla také otevřena problematika budovy bývalého kina a představa dětských zastupitelů o jejím využití. Všechny prezentace byly vytvořeny a prezentovány velmi pěkně a žákům bylo i tímto umožněno vyzkoušet si veřejný projev před plným sálem. Zápis z dětského zastupitelstva byl projednán radou města a následně bude předložen k seznámení na jednání zářijového zastupitelstva.

Tímto tento projekt nekončí, již nyní jsou v jednání se školami tzv. školní fóra, obdoba veřejného fóra, které už v Dobříši proběhlo na začátku února. Předpokládaným termínem je listopad. Spolupráce se školami se netýká pouze základních škol, dalším krokem je oslovení Gymnázia Karla Čapka s nabídkou na přednášku či možnou spolupráci s místními společnostmi.

Šárka Krůtová, DiS., koordinátor projektu Zdravé město a MA21

Reklama

Předchozí článekBěh města Dobříše
Další článekPříměstský tábor města Dobříš se vydařil