Příměstský tábor města Dobříš se vydařilV druhé polovině července, od 16. 7. do 20. 7., uspořádalo město Dobříš se strážníky
městské policie příměstský tábor. Účastnilo se jej 10 dětí ve věku 6–12 let. Zázemí v podobě klubovny poskytla Městská knihovna Dobříš. Začátek byl vždy v 8 a ukončení pak v 16 hod.

Příměstským táborem děti provázely dvě zkušené pedagožky, které je dokázaly nadchnout
ke každé hře. Program byl vypracován nejen s ohledem na věkovou skupinu dětí, ale i na cíl celé akce – ukázat dětem bezpečné trávení volného času, umění komunikace v kolektivu a jak respektovat jeden druhého. Součástí byl také sociálně-terapeutický program. Pro děti byly připraveny soutěže a táborová olympiáda a vše bylo koncipováno tak, aby byla podpořena jejich zručnost, fantazie a další dovednosti. Děti absolvovaly během tábora 3
výlety – návštěvu pracoviště kriminalistického technika Policie ČR, územní odbor Příbram, dále Sladovnu v Písku s expozicí Mraveniště a Krokodýlí ZOO v Protivíně. Během každého dne bylo pro děti zajištěno stravování v podobě dopolední svačina, oběd, odpolední svačina a současně celodenní pitný režim. Dle názoru samotných dětí bylo vše super a příští rok určitě přijdou znovu. Na závěr tábora dostaly děti od organizátora několik upomínkových
předmětů. Akce byla uspořádána za finanční podpory města Dobříš a z dotace odboru
prevence kriminality MV ČR. Jedná se o další z mnoha akcí, kterou je realizován akční plán
prevence kriminality na rok 2018 a souběžně plněn plán prevence kriminality města Dobříš
na období 2017–2021. Chtěl bych touto cestou poděkovat vedení města Dobříš a městské
policie, Orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), Městské knihovně Dobříš,
pedagožkám, pracovnicím Střediska výchovné péče Příbram, vedení Policie ČR, územní odbor Příbram, jídelně Dobříš pana Karla Hejra a jeho kolektivu za významnou spolupráci při realizaci této akce.

Str. Bc. Václav Svoboda, manažer prevence kriminality

Reklama

Předchozí článekProjekt „Úřad otevřený dětem“ – Jak proběhlo dětské zastupitelstvo?
Další článekVyvolávací systém slouží občanům