Představujeme vám Městský úřad Dobříš – sociální odborMilí občané,
v minulých číslech Dobříšských listů jsme vám představili oddělení tajemníka a odbor místního rozvoje Městského úřadu Dobříš. Tentokrát se budeme věnovat sociálnímu odboru, který – po úvodní praxi ve správním odboru – vede již 25 let Mgr. Věra Fárová.

Na sociálním odboru městského úřadu pracuje celkem devět zaměstnanců – vedoucí, pracovník orgánu sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) se zaměřením na kurátora pro děti a mládež, čtyři pracovnice OSPOD se zaměřením na opatrovnictví, pracovnice OSPOD se zaměřením na náhradní rodinnou péči a dvě terénní sociální pracovnice.

Sociální odbor v Dobříši je stejně jako v jiných městech pomyslným strašákem mezi lidmi. Tzv. „sociálka“ u většiny veřejnosti vyvolává nepříjemné pocity a mnoho mylných představ. Práce sociálního pracovníka však patří mezi psychicky velmi náročné profese, už jen proto, že se úředníci velmi často setkávají s občany všech věkových kategorií v nepříjemných životních situacích a nabízejí pomoc na společném řešení problému. U seniorů to bývá nejčastěji pomoc s podáním žádosti o byt zvláštního určení. Pro tyto účely má město dva domy – na Dukelském náměstí a v ulici Pražská. Na základě provedeného sociálního šetření dává sociální odbor radě města vyjádření k přidělení bytu. Aktuálně nabízí sociální pracovnice pomoc s registrací na očkování proti covidu-19.

OSPOD poskytuje ochranu nezletilým dětem. Významnou činností zaměstnanců OSPOD je zastupování dětí v soudních řízeních při úpravě jejich výchovy a výživy, zajištění péče o ně v případě, kdy rodiče nemohou nebo nechtějí, sledování dodržování práv dětí a zjištění jejich potřeb v pěstounské péči nebo ústavní výchově apod.

K aktuální situaci vedoucí sociálního odboru Mgr. Věra Fárová dodává: „Epidemická situace se negativně odráží v rodinných vztazích, proto OSPOD neustále apeluje na rodiče, aby se snažili domluvit na všech potřebných záležitostech dětí, nezatěžovali soud a OSPOD, ale hlavně své děti.“

Sociální odpor úřadu spolupracuje se státními i nestátními organizacemi poskytujícími sociální služby. Mezi nejvýznamnější patří Charita Starý Knín, MAS Brdy–Vltava, Stéblo a CPKP (Centrum pro komunitní práci střední Čechy).

Rada města Dobříše umožnila na základě podnětu sociálně-zdravotní komise v mimořádných případech využití finančních prostředků na pomoc občanům v krizové situaci. Vedoucí sociálního odboru může pro takové případy využít ročně částku do souhrnné výše 12 tis. Kč (např. na proplacení jízdného, na nákup potravin). „V roce 2020 z rozpočtu tato částka čerpána nebyla, zejména díky tomu, že se podařilo hospitalizovat osoby ohrožené na zdraví i životě známé z ulic města. Začátkem letošního roku byla část finančních prostředků použita na úhradu testů na covid-19 u manželů, kterým sociální odbor zajistil hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení. Jednalo se o ubytované, kterým stejně jako ostatním v ubytovně na Větrníku nebyla prodloužena smlouva z důvodu plánované rekonstrukce objektu a nebyli ochotni spolupracovat na řešení své situace, nabízené kontakty odmítali. I na tomto případu se ukazují názorové rozdíly ve společnosti. Jedna část občanů považuje nabízenou pomoc sociálního odboru občanům bez přístřeší za potřebnou a žádoucí, druhá část kritizuje zneužívání dávek hmotné pomoci, šíření nemocí, zápach,“ upřesnila vedoucí sociálního odboru paní Fárová.

Kanceláře sociálního odboru Městského úřadu Dobříš najdete na adrese Mírové náměstí čp. 75 v 1. patře. Mimo výše uvedené činnosti jsou tu jeho pracovníci pro občany také v oblasti poradenství. Sociální pracovníci pomohou konkrétní osobě s celkovou orientací v otázce čerpání sociálních dávek, vysvětlí, co je třeba mít vyřízené, kde to vyřídí a jak je třeba postupovat. Důležité informace a kontakty naleznete také na webu města.

Zpracovala DHPředchozí článekNovodobí trampové v dobříšských lesích. Přístřešky a osady jsou nelegální stavby, varují lesníci
Další článekV Místní akční skupině Brdy–Vltava jsme stále akční