V Místní akční skupině Brdy–Vltava jsme stále akčníProto jsme zareagovali na současnou situaci přetrvávajícího uzavření škol. Po domluvě se školami v území nabízíme od ledna v prostorách komunitního centra Svět dobrých lidí doučování. Pokud byste měli o doučování pro své ratolesti zájem, podrobné informace naleznete na facebookových stránkách MAP II ORP Dobříš. Doučování nabízíme zdarma, protože jsme na něj dokázali získat finanční prostředky z projektu Místní akční rozvoje vzdělávání ORP Dobříš II (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008630). V doučování plánujeme pokračovat i po úplném otevření základních škol.

Doučování není ale jedinou aktivitou tzv. MAPu. Spolu s pedagogy škol a dalšími aktéry ve vzdělávání na Dobříšsku a Novoknínsku připravujeme vydání již pátého čísla regionálního školního časopisu DRB (Děti Regionu Brdy), tentokrát na téma „covidové domácí vězení“. Dále připravujeme vydání knížky, která bude koláží výtvarných prací dětí a žáků z našeho regionu. A protože je potřeba aktivity plánovat, aktualizujeme společně s aktéry ve vzdělávání také koncepci rozvoje vzdělávání našeho území s názvem Místní akční plán rozvoje vzdělávání, a to na období 2021–2027. V omezené míře realizujeme také ne vzdělávání pro pracovníky škol, v tuto chvíli nás čeká praktický workshop s prací se dřevem. Pokud byste se chtěli podívat na další aktivity MAS Brdy–Vltava, navštivte naše facebookové stránky Brdy–Vltava nebo MAP II ORP Dobříš.

Za realizační tým MAS Brdy–Vltava
Katka Boukalová a Lucka Bubancová

Reklama

Předchozí článekPředstavujeme vám Městský úřad Dobříš – sociální odbor
Další článekSpolečenská kronika