Plánovaná rekonstrukce ulice PražskáDlouhodobě špatný stav komunikací na průtahu městem chápe naše radnice jako závažný problém. Vedení města proto několikrát jednalo se Středočeským krajem se snahou docílit co nejdřívějšího termínu realizace oprav. Situace je komplikovaná v tom, že vlastníkem komunikace Pražská je Středočeský kraj a výběr zhotovitele musí být proveden formou výběrového řízení. Středočeský kraj vypsal výběrové řízení již v loňském roce, ale bohužel se do něj žádný zájemce nepřihlásil. Rekonstrukci schválila i Rada Středočeského kraje na svém jednání dne 9. prosince 2019.

Od 24. 1. 2020 bylo vypsáno nové zadávací řízení na rekonstrukci komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje v rámci akce „II/114, II/119 a III/10226 Dobříš – průtah, rekonstrukce silnice I. a II. etapa“. Úsek pro rekonstrukci I. etapy je stanoven od světelně řízené křižovatky s ulicí Plk. B. Petroviče (Mírovým náměstím) až ke směrovému oblouku u zámku Dobříš (dle situace). Hlavním cílem je kompletní rekonstrukce vozovky a celková modernizace uličního prostoru. Ve II. etapě se bude opravovat komunikace od Mírového náměstí (křižovatka ul. Pražská × Plk. B. Petroviče) do ulice Příbramská až po křižovatku s ulicemi Fričova a Františka Průši. Řízení bylo až do 27. 4. 2020 do 10 hod. ve fázi příjmu nabídek.

Zadavatelem akce je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje. V rámci tohoto projektu proběhne i rekonstrukce některých chodníků, které sousedí s komunikací a jsou v majetku města. Celková hodnota veřejné zakázky je ve výši cca 49,5 mil. Kč. Stavba by měla být financována z 85 % z fondu IROP a z 5 % ze státního rozpočtu. Zbytek uhradí Středočeský kraj a město Dobříš.
Věříme, že tentokrát bude Středočeský kraj ve výběrovém řízení úspěšnější a stavba bude moci být zahájena i dokončena v letošním roce.

Miloš Novotný, odbor místního rozvoje

Reklama

Předchozí článekProč muselo být zasahováno do zrekonstruovaného asfaltu v  ulici Čs. armády v Dobříši?
Další článekJak dopadla anketa výběru osvětlení přechodu?