Proč muselo být zasahováno do zrekonstruovaného asfaltu v  ulici Čs. armády v Dobříši?

Obnova vodovodu a kanalizace v ulici Husova


V ulici Čs. armády došlo v dubnu 2020 k havárii vodovodního řadu, proto jsme byli nuceni zasahovat do pět let starého asfaltu.
V r. 2015 Středočeský kraj rozhodl v rámci svých investic ve velmi krátkém časovém úseku o rekonstrukci asfaltového povrchu ulice Čs. armády, která je v jeho vlastnictví. Investice byla určena pouze na obnovu povrchů a nepočítala s obnovou vodohospodářské infrastruktury.

Město Dobříš bohužel v té době nemělo možnost realizovat obnovu vodovodu a kanalizace, která je zde od 60. let minulého století. Proto sítě zůstaly původní. Vzhledem k využití těžké techniky došlo ještě před dokončením díla ke dvěma poruchám na vodovodním řadu.
Tyto opravy byly následně zaasfaltovány a třetí havárie přišla bohužel i v tomto roce. Problémy s vodovodním řadem v tomto úseku budou eliminovány jeho výměnou, která bude naplánována v budoucnu v rámci obnov vodohospodářské infrastruktury.

Blanka Marvanová, Vodohospodářská společnost DobříšPředchozí článekProgram rozvoje města Dobříše
Další článekPlánovaná rekonstrukce ulice Pražská