Odstoupení Ivo Salcmana ze Zastupitelstva a Rady města Dobříše

Milí spoluobčané, jak jste již někteří možná zaznamenali, rozhodl jsem se rezignovat na svoji funkci člena zastupitelstva, a tím i člena rady našeho města. Abych předešel různým spekulacím, rád bych uvedl důvody, které mne k tomu vedly.

Jsem toho názoru, že nově zvolená koalice je složena z kvalitních, pracovitých, schopných a poctivých lidí, a věřím, že podaří-li se jí najít cestu k efektivní komunikaci při řízení města, bude její působení pro naše město přínosem. Důvodem mého odstoupení není tedy nějaký zásadní názorový nesoulad s ostatními členy koalice a naštvaný přechod do opozice.

Naopak mám za to, že by bylo dobré dodat této koalici novou energii. Neumím dělat věci napůl a dospěl jsem do věku, kdy cítím, že by bylo dobré dát prostor mladším, kteří mají více energie a budou schopni dát našemu městu dlouhodobější perspektivu. Jsem v tomto směru velmi rád a bez starosti, jelikož mne v mém veřejném působení nahradí Mirek Sochor, kterého si velmi vážím, a vím, že mne svojí slušností, schopnostmi a energií více než plnohodnotně nahradí.

Hlavním motivem mého rozhodnutí je to, že bych se po mnoha letech působení v různých veřejných a neziskových funkcích již rád vrátil ke klidnějšímu trávení volného času se svojí již poměrně rozvětvenou rodinou se sedmi vnoučaty. Věřím, že se mé rozhodnutí setká s pochopením alespoň u většiny občanů. Zároveň bych chtěl poděkovat Mirkovi Sochorovi za jeho ochotu převzít tuto štafetu a popřát mu vše dobré a hodně energie do jeho práce. Můj odchod z veřejných funkcí neznamená, že přestanu mít zájem o věci veřejné. Dobříš mám rád a bude mít vždy prostor v mém srdci, proto bude-li zájem prospět nějaké dobré věci, budu se určitě snažit být nějak užitečný.

S pozdravem a úctou, věřím ve Vaše pochopení.

Ivo Salcman

Reklama