Nový parkomat na náměstí SvobodyJak je to s parkomaty v lokalitě parkoviště u kostela? Nepůsobí jejich nefunkčnost městu finanční ztrátu? Zveřejňujeme odpověď na tyto otázky, které nám kladou někteří občané.

Na náměstí Svobody se nachází celkem 21 parkovacích míst. Jedná se o exponované místo, kde parkují zejména turisté a návštěvníci dobříšského zámku. Proto zde byly v květnu 2004 umístěny celkem dva parkomaty (jeden za 138 581,10 Kč) ve vzdálenosti cca 30 m od sebe. Parkovací automat v horní části náměstí dosloužil před necelým rokem (7. 8. 2018), kdy jeho oprava již nebyla možná. Důvodem byla nedostupnost součástek pro tento typ parkomatu, jehož výroba byla podle zprávy dodavatelské firmy Cross Zlín, a.s., ukončena v roce 2016. Výběr parkovacího poplatku tak dostatečně zajišťoval nadále dolní parkomat – dle nařízení města Dobříše č. 1/2018, o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích na území města Dobříše, tak aby městu nevznikala finanční ztráta. I ten vzhledem ke svému stáří vykazoval závady, které opravovala městská policie za pomoci součástek z horního parkomatu. Město tak ušetřilo peníze za výjezdy a práci technika zmíněné firmy. Ode dne 10. 6. 2019 však už nebylo možné ani dolní parkomat znovu zprovoznit.

V mezidobí však byly v rozpočtu města na rok 2019 schváleny finanční prostředky na pořízení nového parkomatu pro lokalitu náměstí Svobody. Proces výběru dodavatele pak prošel standardním schvalovacím postupem s dodržením potřebných lhůt. Soutěž o veřejnou zakázku malého rozsahu byla vyhlášena v dubnu, následně zrušena z důvodu podání jediné nabídky, nesplňující technické zadání a sice funkci rozměňování a vracení mincí. Až při vyhlášení druhé soutěže o veřejnou zakázku přišla vyhovující nabídka splňující technické požadavky. V současné době je již uzavřena smlouva s vítězným dodavatelem a instalaci včetně zprovoznění nového parkomatu očekáváme v nejbližších dnech.

-red-

Reklama