O slepičí krokUplynulý rok byl pro nás všechny velmi náročný.

Díky epidemii covid-19 bylo třeba v mnoha oblastech řešit urgentní problémy. Jarní i podzimní nouzové stavy a mnohá omezení měla velký vliv na to, co jsme dříve pokládali za „běžný“ život. Řada z vás si prošla nemocí, někteří bohužel ztratili své blízké. Mnoho podnikatelů i firem zažilo krušný rok a museli hledat nové cesty, jak na trhu za měnících se podmínek obstát. Na radnici to nebylo jiné. Nová situace ale vedle únavy a narůstající agresivity některých spoluobčanů přinesla také pozitivní momenty. Znovu jsme mohli zažít radost z ochoty druhých pomáhat, obdivovat nasazení zdravotníků a záchranářů či se jen těšit z prostých přátelských setkání.

Do roku 2021 jsme šli s velkými plány. Co z nich se povedlo? Určitě velké projekty jako rekonstrukce ulic Pražská, Březová či přestavba bývalé ubytovny na Větrníku. O těchto a dalších realizacích se dozvíte více na následujících stránkách.

Nejde ale jen o stavební projekty. Naše město i nadále žije sportem. Proběhla zde řada menších i velkých závodů. Florbalisté, tenisté, fotbalisté, orientační běžci, gymnastky, cyklisté a mnozí další přijeli do Dobříše poměřovat síly. Po několika letech také došlo ke vzkříšení hokejového klubu Dobříš, díky jehož činnosti objevují krásu pohybu po ledu stovky dětí. Sportovního ducha ukázali Dobříšáci i během výzvy 10 000 kroků, kdy v souboji měst z celé České republiky obsadila Dobříš 3. místo.

V loňském roce jsme udělali další krok k „zelenější“ Dobříši. Na jaře byl stržen roky opuštěný objekt bývalého kina a na jeho místě vznikl nový park. Po nuceném kácení kůrovcem napadených stromů byl zpřístupněn jedlový hájek. Po dohodě s majitelem proběhly úpravy kolem rybníku Papež. V rámci participativního rozpočtu byly opraveny schody do vody a na straně Větrníku byly doplněny prvky dětského hřiště a výsadba zeleně. Na rybníku bylo postaveno nové molo s dětskou písečnou pláží, opravena byla 2 pískoviště a proběhla výsadba nových stromů. Nová alej byla vysázena s pomocí skautů také za židovským hřbitovem. Více stromů je také na alejce kolem opravené Pražské ulice. Na jaře by nás měly přivítat kvetoucí tulipány kolem Pražské a u jedlového hájku. Pokračovalo úsilí o omezení reklamy v centru, na začátku roku si majitelé odvezli reklamní stojany, ze světelné křižovatky zmizelo polepené zábradlí. Vzhledu města prospělo také odstranění panelů v proluce u hotelu Heinz.

I když nouzový stav a další omezení vedla k rušení mnoha plánovaných akcí, přesto se jich povedlo řadu uspořádat. Vedle koncertů a výstav v kulturním domě proběhl s podporou města první ročník Festivalu hudby Zámek Dobříš, který do našeho města přilákal milovníky klasiky i swingu. Proběhly Pivní slavnosti i tradiční regionální trhy. Koncert města Dobříše v říjnu tentokrát proběhl jako poděkování členům integrovaného záchranného systému. Významnou akcí bylo také odhalení pomníku odbojářského hrdiny generálmajora Balabána s účastí Armády ČR či položení prvních kamenů zmizelých před domem židovských obětí holocaustu. Kompletní obnovy se dočkala také socha sv. Judy Tadeáše před kostelíčkem.

Snažili jsme se podpořit turistický ruch. Dobříš se stala zastávkou na cyklopouti ke sv. Ludmile. Naše město se stalo členem sdružení Turistické oblasti Brd a Podbrdska. V tomto roce se další značení turistických cest či propagace celého regionu bude realizovat i z našeho příspěvku v této organizaci. Po delší přípravě byla navázána spolupráce s novým partnerským městem Wągrowiec v Polsku.

Velká část z uvedených akcí či událostí by se nemohla konat bez zapojení vás, občanů Dobříše. Loňský rok ukázal, že i v covidu si umíme pomoci. Všichni společně máme důvod k radosti, že právě v roce 2021 se povedlo dokončit sbírku na obnovu varhan do kostela Nejsvětější Trojice. Vyvrcholilo tak několikaleté úsilí pana Kylara. Další úspěšnou sbírku organizoval pan Kadlec na obnovu sloupu sv. Tekly. Dobrovolníci se podíleli mimo jiné na úklidu odpadků v rámci Dne Země i na rekonstrukci zázemí zimního stadionu. V loňském roce proběhly další sousedské slavnosti v Husově parčíku, společná cyklovyjížďka či nový přátelský turnaj v basketu na Dukelském náměstí. I přes omezení proběhly veřejné debaty k programu strategického rozvoje, územnímu plánu či rozvoji sportu.

Naše město se i díky vám mění na lepší místo pro život.
Děkujeme vám!

Pavel Svoboda,
Dagmar Mášová,
Tomáš Vokurka

Reklama

Předchozí článekDobříš v proměnách v roce 2021
Další článekZ historie házené ve Staré Huti (4)