Dobříš v proměnách v roce 2021Stejně tak jako jiná města, i to naše se muselo přizpůsobit podmínkám a vlivům pandemie covid-19. Také v roce 2021 to znamenalo v první řadě pečlivé rozhodování o prioritách v rozpočtu a zodpovědné plánování oprav a investic. I přesto se v Dobříši povedla řada rekonstrukcí, oprav, nových projektů a dalších akcí. Přehled těch nejzásadnějších změn nyní přinášíme v přehledném fotoreportu.

Proluka Heinz

Proluka u hotelu Heinz na Pražské ulici v centru města Dobříše byla uzavřená od roku 2017. Prostor, který je v soukromém vlastnictví, byl tehdy jeho majitelem uzavřen a průchod veřejnosti znemožněn drátěným plotem a nevzhlednými betonovými panely. Uzavření průchodu bylo následkem dlouholetých sporů mezi městem a majitelem pozemku. V lednu letošního roku se po dlouhých letech podařilo současnému vedení města se soukromým vlastníkem domluvit a k radosti celého města je proluka u hotelu Heinz opět průchozí. Staré betonové panely z proluky byly nakonec využity Vodohospodářskou společností Dobříš ke zpevnění cest. V roce 2022 má město v plánu proluku oživit, například formou prodejních stánků se sezónním zbožím či občerstvením.
Termín: leden 2021
Cena: 150 000 Kč

 

Odstranění brownfieldu budovy bývalého kina

Město Dobříš řešilo využití a budoucnost budovy bývalého kina více než 15 let. V loňském roce bylo konečně rozhodnuto a chátrající kino bylo zdemolováno. Budova, o jejíž demolici rozhodl odborný posudek statika už v roce 2017, byla nejprve kompletně vyklizena. Na místě muselo být odstraněno staré zábradlí, vybudováno bezpečnostní oplocení a odstranit se musely také některé dřeviny. Prostor po budově bývalého kina byl nyní revitalizován a na celé jeho ploše vznikl malý park s mlatovými chodníky, novou výsadbou a zpevněnou hrací plochou, kde bude možné zahrát si například staré dobré kuličky nebo pétanque. Na revitalizaci a výsadbu získalo město finanční podporu z dotačního programu SZIF – Programu rozvoje venkova.
Termín: únor–listopad 2021
Cena: 4 100 000 Kč

 

Rekonstrukce ubytovny Větrník

Ubytovna na Větrníku, třípodlažní panelový dům sousedící se známou restaurací Eso, byla dlouhodobě ve špatném technickém stavu. Město využívalo tento dům pro občany v tíživé sociální situaci, ale v domě již byla většina konstrukcí a vnitřních rozvodů v havarijním stavu a bylo nezbytné přistoupit ke kompletní rekonstrukci. Městu se podařilo na rekonstrukci získat dotaci od Státního fondu podpory investic ve výši 16,9 mil. Kč, která pokryje cca 60 % nákladů. Město dále požádalo o finanční podporu Středočeský kraj, a to v prostřednictvím dotačního Fondu na podporu obecního bydlení ve výši 4,7 mil. Kč. Stavebními úpravami objektu vzniká v současné době celkem 29 nových bytových jednotek, z nichž 15 bude stále vyčleněno pro občany ve znevýhodněné sociální situaci. Ostatní byty budou patřit do skupiny tzv. dostupných bytů. V rámci realizace vznikne také denní místnost pro domovníka nebo pracovníka poskytujícího sociální služby.
Termín: leden 2021 – duben 2022
Cena: 30 400 000 Kč

Opravy v budově polikliniky

V přízemí budovy byl rekonstruován a rozšířen nový prostor ordinace praktického lékaře pro dospělé a v prostorách rehabilitace bylo opraveno sociální zařízení a toalety, což zvýšilo komfort pacientů a návštěvníků polikliniky.
Termín: červen–říjen 2021
Cena: 730 000 Kč

Jedlový hájek

Město Dobříš se na začátku roku 2021 pustilo také do kultivace jedlového hájku u anglického parku v Dobříši. Prostor dostal zcela novou podobu a nyní je z něj krásné místo na procházku i příjemnou relaxaci mezi stromy. K zásadnímu průřezu stromů, které byly napadeny kůrovcem, došlo v jedlovém hájku už v roce 2020. Právě tyto práce nakonec opět oživily možnost kultivace tohoto prostoru a jeho úpravu. V jedlovém hájku bylo vyznačeno a pokáceno celkem 52 kusů jehličnatých dřevin, hlavně jedlí obrovských, jež měly sice část zeleného jehličí, ale chřadly a byly silně napadeny parazitickými škůdci. V prostoru byly vybudovány zpevněné cestičky, bylo zde uklizeno, provedeno zarovnání terénu, instalovány nové odpadkové koše a s přispěním Lesů Colloredo-Mansfeld byly do jedlového hájku umístěny přírodní dřevěné lavičky a herní naučné prvky pro děti.
Termín: březen–duben 2021
Cena: 950 000 Kč

Rekonstrukce ulice U Slávie

Více než půl roku trvaly stavební práce v ulici U Slavie v Dobříši. V rámci stavby došlo nejprve k rozsáhlé obnově vodohospodářských zařízení. Dále byl téměř po celé délce ulice (331 m) vybudován nový jednostranný chodník z betonové dlažby a po obou stranách ulice vznikla nová parkovací stání ze zasakovací dlažby. Na západním okraji ulice a také uprostřed ní byly zvýšeny křižovatky z betonové dlažby, které mají za úkol hlavně zpomalit a zklidnit dopravu v této obytné zóně. Na opravenou vozovku byl položen nový asfaltový povrch a v celé délce ulice bylo obnoveno také veřejné osvětlení, bylo instalováno 13 ks nových lamp s úspornými LED panely. Tato zbrusu nová část města je nyní mnohem bezpečnější.
Termín: srpen 2020 – březen 2021
Cena: 6 800 000 Kč

Tvoříme Dobříš 2021 – dětská hřiště a sportovní hřiště

Díky participativnímu rozpočtu Tvoříme Dobříš došlo v roce 2021 k zásadním úpravám dětského hřiště v lokalitě na Větrníku. Hřiště bylo doplněno o sestavu dětských houpaček, kolotoč, pružinové houpačky, balanční lanový mostek, pískoviště pro menší i větší děti, lavičky a odpadkový koš. Následně zde byla koncem roku provedena také revitalizace zeleně u hřiště Antivandal.
Díky Tvoříme Dobříš vznikla v roce 2019 také venkovní posilovna v lokalitě u sportovní haly, která byla v letošním roce doplněna o zpevněnou plochu, která zvyšuje komfort jejích uživatelů.
Termín: duben–říjen 2021
Cena: 400 000 Kč

Úprava břehu rybníka Papež

V letošním roce došlo také k zásadním změnám u břehu rybníka Papež. Kamenné vstupy do rybníka byly nejprve také díky participativnímu rozpočtu Tvoříme Dobříš 2020 opraveny a následně zde došlo k revitalizaci zeleně a obnově mobiliáře včetně dětského pískoviště. Celý prostor jižního břehu rybníka byl uklizen a v neposlední řadě zde bylo vybudováno odpočinkové molo a malá písečná pláž.
Termín: březen–červen 2021
Cena: 190 000 Kč

Zrekonstruovaný sportovní areál mezi školami

Jako první proběhla už v roce 2020 rekonstrukce multifunkčního sportovního hřiště. Hřiště, které je určené nejen pro kopanou, ale i další kolektivní sporty a atletické disciplíny, prošlo po více jak 17 letech od jeho vybudování velkou rekonstrukcí. Sportovci tady mohou využívat atletický ovál, místo pro skok daleký a hřiště, které získalo umělý trávník 3. generace s atestací mezinárodní fotbalové organizace FIFA. V roce 2021 se podařilo zmodernizovat i další hřiště ve sportovním areálu mezi základními školami a gymnáziem. V rámci navazující modernizace sportovního areálu v Dobříši byly vyměněny povrchy na basketbalovém a volejbalovém hřišti. Na tuto část rekonstrukce získalo město spolufinancování z dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj.
Termín: červenec–září 2021
Cena: 1 300 000 Kč

Výsadba nové zeleně ve městě

Zdravé město nemůže fungovat bez péče o zeleň. V loňském roce proběhla výsadba 30 dubů zimních ve stromořadí na Bzdinku. V opravené Žižkově ulici bylo vysazeno 20 keřů, do Nerudovy ulice bylo vysazeno 15 sakur. Úprav a doplnění výsadby se dočkala také Prokopova zahrada. V říjnu proběhla také výsadba 30 nových stromů za židovským hřbitovem v rámci projektu, který byl podpořen z Grantového programu Škoda stromky pro rok 2021. Nejviditelnější změny však nastaly přímo na Mírovém náměstí, kde po rekonstrukci Pražské ulice a přilehlých chodníků byla nově provedena výsadba stromů, keřů i květin.
Termín: během celého roku 2021
Cena: 670 000 Kč

Pražská ulice

Kompletní rekonstrukce Pražské ulice byl jeden z nejdůležitějších investičních počinů v Dobříši za několik let. Takto velká oprava hlavního průtahu centrem našeho města se bohužel neobešla bez problémů a posouvání termínu dokončení. Za dlouhých 15 měsíců velkých dopravních omezení v Dobříši se však podařilo opravit Pražskou ulici v celé její délce od křižovatky u dobříšského zámku až po křižovatku u evangelického kostela. V rámci stavebních prací byla vybudována nová parkovací stání, kompletně opraveny plochy chodníků, zrealizována nová vozovka s asfaltovým povrchem, vyměněno veřejné osvětlení a provedeny rozsáhlé sadové úpravy. Současně byl pořízen mobiliář – lavičky, koše. Na pořízení mobiliáře bude poskytnuta dotace ze SZIF ve výši 175 tis. Kč. Součástí této rekonstrukce byla zároveň oprava Tyršova náměstí a části ulice Plk. B. Petroviče. Desítky let stará dlažba v centru města tak byla téměř celá nahrazena novým asfaltem. Některé návazné stavební práce budou dokončeny v průběhu jara 2022.
Termín: září 2020 – duben 2022
Cena: 56 000 000 Kč

Březová ulice

Rekonstrukce této ulice byla pro loňský rok prioritou vedení města. Po dlouholetém vyjednávání se podařilo narovnat majetko-právní vztahy s dotčenými soukromými vlastníky okolních pozemků a mohlo se tak přistoupit k celkové rekonstrukci i této velmi vytížené ulice v Dobříši. Položen tady byl zcela nový povrch vozovky, vybudován bezpečný chodník a vyznačený jízdní pruh pro cyklisty.
Termín: srpen–prosinec 2021
Cena: 14 400 000 Kč

Další investice a projekty roku 2021

Školství

ZUŠ
V roce 2021 se vedení města Dobříš podařilo najít také dlouho potřebné nové prostory pro ZUŠ Dobříš a její taneční obory, a to v bývalých prostorách banky Moneta (dříve GE Money Bank).Cena: 450 tis. Kč.

4. MŠ
Proběhla rekonstrukce venkovní terasy v zahradě 4. mateřské školy ve Fričově ulici, včetně pokládky nové dlažby a drobných sadových úprav. Cena: 290 tis. Kč.

1. ZŠ
V letních měsících byla provedena kompletní renovace fasády na západní straně historizující budovy Základní školy, Komenského nám. Cena: 870 tis. Kč.

2. ZŠ
V průběhu roku 2021 probíhala částečná výměna protipožárních dveří v celém areálu školy. Dokončení výměny dveří je naplánováno na rok 2022. Cena: 400 tis. Kč.

Zimní stadion Dobříš

V roce 2021 proběhla II. etapa opravy střechy, tentokrát v prostoru nad hlavním vchodem a šatnami. Do těchto vnitřních prostor tak již nebude zatékat a v roce 2022 lze přistoupit k opravě šaten a sociálního zařízení. Cena: 370 tis. Kč.

Nová kontejnerová stání

Byla vybudována nová stání pro kontejnery na TKO i SKO v lokalitě Vlaška a v lokalitě Tarásek. Cena: 350 tis. Kč.
Třídírna odpadů Svaté Pole
Bylo vybudováno nové oplocení areálu třídírny odpadů, kterou využívá městská společnost DOKAS Dobříš. Cena: 350 tis. Kč.

RelaxBoox

Vybudování nové venkovní čítárny pro městskou knihovnu uprostřed zeleně před sportovní halou. Realizace projektu byla finančně podpořena z participativního rozpočtu Středočeského kraje „Můj kraj 2020“ ve výši 390 tis. Kč. Cena: 560 tis. Kč.

Obnova vodohospodářské infrastruktury

Prostřednictvím VHS Dobříš město provádělo v roce 2021 další naplánované obnovy vodohospodářské infrastruktury, týkající se zejména výměny kanalizací a vodovodů. Jednalo se například o lokality ul. Rukavičkářská, Nad Papežem, Okružní, Pražská (nad žel. tratí) atd. Cena: 5 500 tis. Kč.

Kulturní a společenský život

Město Dobříš v roce 2021 za účasti Armády ČR slavnostně odhalilo pamětní desku generálmajora i. m. Josefa Balabána, stalo se spoluorganizátorem velkého Hudebního festivalu Zámek Dobříš a zorganizovalo Dobříšské pivní slavnosti. Na podzim byla také slavnostně požehnána socha sv. Judy Tadeáše a v prosinci byly v našem městě položeny první kameny zmizelých.

Reklama

Předchozí článekStručně ze Zastupitelstva města Dobříše konaného dne 16. 12. 2021
Další článekO slepičí krok