Novoroční bilance tajemníka úřaduDrazí občané a návštěvníci našeho úřadu,
rok se s rokem sešel, a proto mi dovolte pokračovat v nepsané tradici vás seznámit s tím, jak chod dobříšského městského úřadu (a nejen jeho) vidí jeho tajemník.

Loni touhle dobou jsem věřil, že (cit.) koronuse porazíme a brzy se vrátíme k normálnímu způsobu žití. Bohužel se tak nestalo a naopak se zdá, že lépe už skutečně bylo, že kromě vládních opatření omezujících naši svobodu přibyla ekonomická krize a zdražování. Mohl bych vám tady psát, jak je mi smutno z toho, že se občanská společnost štěpí a radikalizuje, jak zamrzí, když se v mezilidských vztazích místo důvěry a úcty k druhému objevuje zákeřnost a nenávist, jak se místo porozumění a soudržnosti, kterou jsme my, Češi, opětovně prokázali na počátku covidu, potýkáme s lidskou lhostejností, jak bolí, když vám lidé z vašeho okolí, za které byste dali ruku do ohně, lžou do očí (ale naštěstí máme kolem sebe na úřadě, v rodině, potkáváme ve městě dost lidí, na které se lze spolehnout, že vám vlijí optimismus do žil) či jak je zoufalá bezmoc, když někdo onemocní či bez rozloučení odejde navždy a vy s tím nemůžete nic udělat. Nebo jak nyní někteří (skalní odpůrci i zastánci) přilévají olej do ohně kvůli obyčejnému očkování (konsternovalo mě například nařčení učitelů a ředitelů škol z apartheidu) a dodržování vládních a ministerských protiepidemických opatření, byť to jsou věci, které stěží jako jednotlivci ovlivníme (na rozdíl od odpovědného přístupu každého k ochraně sebe sama a druhých – u nás na úřadě se snažíme jít cestou nejmenšího odporu, proto se například testujeme každý týden všichni, bez rozdílu proočkovanosti – máme tak větší naději, že ochráníme sebe, ale při pozitivním výsledku i ostatní). V neposlední řadě mě mrzí, jak si stále více lidí stěžuje někdy na zcela malicherné věci a neštítí se druhé třebas i urážet, ponižovat či dehonestovat. Já jsem si například vyslechl – z očí do očí – jaký jsem ksindl a píp u cesty jenom proto, že hájím čest úředníků bojujících s těmi, kteří nemají problém porušovat nebo nedodržovat zákony. Oceňuji však, že pan stěžovatel upřímně sdělil svůj názor a neskrýval se za nějaké vymyšlené fejkové profily či anonymní maily. Pro zajímavost – já jsem skončil se sociálními sítěmi registrací na někdejších spolužácích, protože mám tu zkušenost, že sociální sítě v nesprávných rukou jsou metlou lidstva – respektuji však ta individua, která se mnohdy nedůstojným způsobem chtějí projevovat navenek, nicméně jako právník musím připomenout, že práva každého končí tam, kde začínají práva ostatních. Holt nezřídka platí, že komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí.
Naopak chci využít tento prostor pro poděkování nejen úředníkům, že vykonávají svou práci pro blaho občanů a udržují standard našeho přátelského a přívětivého úřadu při vyřizování požadavků vás, našich klientů, ale též učitelům, zdravotníkům a ostatním pracovníkům integrovaného záchranného sboru, sociálním pracovníkům zejména v domovech pro seniory pečujícím o ty nejzranitelnější a dalším a dalším profesím, kterým covid přinesl mnohem větší nároky na výkon zastávané funkce. Smekám před nimi. Vážím si těch, kteří nejen radí, ale především už ledacos dokázali a jsou schopni udělat něco pro druhé. Chápu, že je kritika někdy oprávněná, že je vždy co zlepšovat, ale věřte, že všichni na úřadě děláme vše pro vaši spokojenost, byť to někdy trvá neúměrně dlouho. Kupříkladu lze zmínit, že každá rekonstrukce s sebou přináší omezení vašeho pohodlí, ale výsledek stojí za to.

V magickém roce 2022 počítejte prosím s tím, že budeme plnit své primární poslání, kterým je poskytování služeb veřejnosti, výkon státní správy a samosprávy a podílení se na plnění strategických cílů města. Nezaostáváme a plánujeme další zkvalitňování našich služeb. A přitom jsme i nadále připraveni přijímat oprávněnou kritiku a zabývat se náměty na zlepšování, protože každý má právo dělat chyby. Nebo už neplatí rčení, „kdož jsi bez viny, hoď kamenem“?

Na podzim budou volby – opět budeme mít v rukou nástroj demokracie, kdy si sami rozhodneme, kdo bude realizovat naše plány, sny a přání. Věřím, že i kritici vidí, že se Dobříš posouvá kupředu a že je za poslední roky o něco zvelebenější a krásnější. Přeji všem občanům – voličům, aby dali na svůj vlastní rozum, zjišťovali si nebo alespoň ověřovali informace a nenechali se ovlivňovat těmi, kteří plkají a snaží se jen blamovat. Přijďte volit a zapojit se do života ve městě – sedět doma v pantoflích a pouze nadávat přeci není smyslem slovního spojení být zodpovědným občanem města, to ničemu nepomůže a jen to škodí vašemu zdraví.

Jsem věčný optimista, proto věřím, že se brzy vrátíme od negativního chování k chování slušnému, založenému na úctě a respektu k druhému. Je to jen na nás – táhněme za jeden provaz, bojujme všichni společně za lepší zítřky, aniž bychom přitom poškozovali své bližní.
Doufám, že škarohlídi dostali od Ježíška pořádný balíček optimismu a že si optimisté stále ponechají svou veselou mysl a nenechají si svůj pozitivní elán vzít.

Děkuji vám všem, kteří nám zachováváte přízeň, máte pochopení pro současnou více než zvláštní dobu a zodpovědně děláte vše pro to, abychom se brzy z téhle krize vymanili. Věřím, že jste do nového roku 2022 vykročili pravou nohou a po návštěvě našeho úřadu budete odcházet pozitivně naladěni.
Přeji vám všem hlavně hodně zdravíčka, neb to si nikdo nekoupí…

Jan Horník, tajemník úřadu

Reklama

Předchozí článekVzácný exponát Muzea města Dobříše
Další článekStručně ze Zastupitelstva města Dobříše konaného dne 16. 12. 2021